Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Draaginsignes bij jubileum en afscheid

Via het kerkelijk bureau kunnen verschillende insignes besteld worden. De onderscheidingen kunnen worden uitgereikt als blijk van waardering voor personen die gedurende een bepaalde periode werkzaam zijn geweest in een tot de Hersteld Hervormde Kerk behorende gemeente. Bijvoorbeeld bij een 25 jarig of 40 jarig jubileum.
Beschikbaar is het ‘oude’ VKB insigne. Dit insigne kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld notabelen, kosters, organisten, administrateurs, kerkvoogden etc.

Bestellen
Het college van kerkvoogden dient de aanvraag in. Hiervoor kan het bestelformulier gebruikt worden. De voorzitter en de secretaris van het college ondertekenen de bij het insigne behorende, gekalligrafeerde oorkonde. 

De tarieven inclusief de oorkonde zijn:

 

Heren

Dames

Goud

€ 269,00

€ 309,00

Zilver

€ 144,00

€ 154,00

Losse oorkonde

€ 42,00

 

U kunt u het insigne aanvragen d.m.v. het aanvraagformulier op de website. Voor vragen kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, 0318 - 505541 of bureau@hersteldhervormdekerk.nl

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit