Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Aanvragen VOG voor vrijwilligers

Door diverse gemeenten is aan het kerkelijk bureau de vraag voorgelegd of het mogelijk is om verklaringen omtrent gedrag (VOG) aan te vragen en andere mogelijkheden van screening toe te passen voor kerkelijk werkers, kerkelijk functionarissen, ambtsdragers en vrijwilligers. Verschillende gemeenten geven hier op eigen gelegenheid inmiddels vorm aan. Om aan de vraag tegemoet te komen en het gebruik van screeningsmogelijkheden zorgvuldig vorm te geven, wordt u door het kerkelijk bureau de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van Valicare. Deze digitale tool, die te vinden is op https://hhk.valicare.nl, biedt de mogelijkheid om voor verschillende functies binnen de kerkelijke gemeente een specifieke screening te doen. Dit betekent dat niet alleen een VOG aangevraagd kan worden, maar ook een BKR- toetsing, of controle van de geldigheid van een BHV-certificaat. Valicare wordt beheerd door een gespecialiseerd bedrijf en voldoet aan alle juridische eisen die aan screening worden gesteld. De tool is daarmee ook AVG-proof. 

Meer informatie en een handleiding voor het aanvragen van een VOG vindt u onder downloads.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit