Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Vrijwilligers

Iedere kerkelijk gemeente maakt gebruik van vrijwilligers. Meestal is hierbij geen sprake van een vergoeding of overeenkomst.

In sommige situaties kan het echter nuttig zijn om taken en verantwoordelijkheden duidelijk op papier te zetten door middel van een vrijwilligersovereenkomst.

En wanneer er sprake is van een (onkosten)vergoeding dan gelden daar (fiscale)regels voor.

In dit onderdeel van de website is informatie opgenomen die betrekking heeft op het vrijwilligerswerk in de gemeente.

Denk ook aan de veiligheid en gezondheid van de vrijwilligers en de arbeidsomstandigheden van de vrijwilligers. Zie voor meer informatie de brochure ‘Veiligheid in en om de kerk’. Die te vinden is bij het onderdeel ‘Gebouwen’.

Hier kunt u een voorbeeld van een vrijwilligersovereenkomst downloaden en meer informatie over de Arbowet en-voorschriften treft u hier.

Informatie vanuit de overheid over vrijwilligers(werk) is te vinden op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijwilligerswerk en http://www.uwv.nl/particulieren/vrijwilligerswerk/

 

 

Download Vrijwilligers- overeenkomst

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit