Meer over Kerkvoogd

Kamer van Koophandel

Per 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden. Daarmee zijn alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland wettelijk verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit geldt ook voor kerkgenootschappen. Echter, voor kerkgenootschappen gelden speciale bepalingen en uitvoeringsbesluiten.  Deze bepalingen houden onder meer in:
- Alleen de landelijke koepel van een kerkgenootschap is verplicht zich in te schrijven;
- Van het kerkgenootschap wordt een beperkt aantal gegevens genoteerd.

Alle tot de Hersteld Hervormde Kerk behorende zelfstandige onderdelen (zoals classes, gemeenten en diaconieën) behoeven zich niet in te schrijven. U wordt geadviseerd hier als plaatselijke gemeente geen actie in te ondernemen. Het is niet nodig  en niet gewenst dat u als plaatselijke kerk u inschrijft in het Handelsregister. Dat brengt verwarring en onnodige kosten met zich mee. Alleen indien u als kerk commerciële activiteiten beoefent dan is plaatselijke inschrijving vereist.

Het koepelnummer van de Hersteld Hervormde Kerk is: 30269939.

Waarvoor gebruikt u dit nummer niet?
Het koepelnummer mag niet gebruikt worden voor plaatselijke doeleinden, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een pasje bij een groothandel of afsluiten van contracten op plaatselijk niveau.  

Wanneer gebruikt u dit nummer wel?
Als formele instanties, zoals banken, willen weten tot welke koepel u behoort.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit