Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Kamer van Koophandel

De digitalisering bij de overheid gaat verder en in toenemende mate zijn voorzieningen en regelingen nu al niet meer op papier toegankelijk. Daardoor neemt de druk om als kerkelijke instelling digitaal te kunnen communiceren met de overheid en andere organisaties steeds meer toe. Echter,  digitale communicatie is alleen mogelijk wanneer men ingeschreven staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en dat zijn de plaatselijke gemeenten niet.

De kerkgenootschappen die samenwerken in het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), waaronder de HHK, hebben daarom besloten dat de zelfstandige onderdelen van de kerkgenootschappen (gemeenten en diaconieën) ingeschreven gaan worden in het register van de Kamer van Koophandel (KvK). Hiervoor is een regeling getroffen tussen het CIO en de KvK.

De inschrijving voor alle gemeenten en diaconieën zal gebeuren door middel van een bulkinschrijving. Het landelijk kerkelijk bureau zal deze bulkinschrijving verzorgen. De plaatselijke gemeenten en diaconieën krijgen na de bulkinschrijving rechtstreeks van de KvK een gestandaardiseerde brief met het KvK-nummer. In de nieuwsbrieven (zie downloads) informeren we u over de wijze waarop dit zal gebeuren.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit