Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Verzekeringen

Met betrekking tot het onderwerp verzekeringen is onderstaand de tekst overgenomen uit de nieuwsbrief van mei 2010 en de workshop op de kerkvoogdijbijeenkomst van 2011. Onderstaande artikelen geven voldoende informatie op basis waarvan kerkvoogden zelf kunnen/moeten besluiten of en welke verzekering gewenst is.

 

Daarnaast is bij de downloads een informatiebrief van Donatus verzekering te vinden met informatie over aansprakelijkheidsverzekeringen, rechtsbijstand- en ongevallenverzekering. Waarbij wordt ingegaan op de financile risico's met daarbij de mogelijkheden van verzekeren.


Nieuwsbrief mei 2010

Mr. J.P.G.M. Kaspers FEB van Donatus Verzekeringen heeft op verzoek van de redactie een artikel geschreven omtrent het verzekeren van kerkelijke eigendommen en diverse andere risico’s. Hieronder geven wij zijn informatie aan u door. 

Als uitgangspunt is genomen de vraag welke verzekeringen zijn gewenst c.q. zinvol om direct te sluiten. Tweede uitgangspunt is daarbij dat  het college van kerkvoogden op een goede en zorgvuldige manier is omgegaan met de kwestie verzekeringen.

Als ik de colleges van kerkvoogden zou mogen adviseren dan heeft het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering de hoogste prioriteit. U bent als beheerder van kerkelijke – of andere gebouwen verantwoordelijk voor schade die ontstaan aan personen of aan zaken.

Stel er komt door een onbekende oorzaak  een dakpan van het gebouw op een auto van een van de kerkgangers terecht. Deze kerkganger kan u – in uw hoedanigheid als gebouwbeheerder – aansprakelijk stellen.

Een tweede verzekering waar u over zou kunnen nadenken is de verzekering van de eerdergenoemde kerkelijke eigendommen. Heeft de gemeente een kerkgebouw, een verenigingsgebouw, een woning en/of van inventaris in deze gebouwen of in een gehuurd pand in haar bezit, dan kunt u deze eigendommen via onze maatschappij verzekeren.

U kunt daarbij denken aan een eenvoudige verzekering voor de risico’s van brand en storm maar u kunt ook kiezen voor een meer uitgebreidere verzekering.

Hierbij geef ik u de volgende overweging mee. Bent u financieel niet draagkrachtig dan is het wellicht zinvol om voor een uitgebreide verzekering te kiezen. U heb dan bij een schade meer mogelijkheden om een schade bij onze maatschappij te kunnen claimen.

Hebt u interesse in het afsluiten van een verzekering of wenst u eerst meer informatie te ontvangen dan kunt u dit via het kerkelijk bureau aanvragen.

Verslag workshop verzekeringen 2011
Tijdens de kerkvoogdijdag heeft  Donatus verzekeringen een presentatie gehouden. Donatus heeft sinds 1852 ervaring in het verzekeren van (kerk)gebouwen. Ook heeft men zorginstellingen in de verzekeringsportefeuille. Er zijn bij Donatus ca. 4.000 kerkgebouwen verzekerd. Het is een onderlinge verzekeringsmaatschappij die geen winstoogmerk heeft en die een premierestitutie kent. De laatste jaren is gemiddeld 40% van de betaalde premie gerestitueerd aan de deelnemers.
Voordat besloten wordt om een object of anderszins te verzekeren dient de vraag gesteld te worden of dit wel noodzakelijk is. Wanneer er geen of onvoldoende eigen financiële middelen beschikbaar zijn om hetgeen wat verloren is gegaan te vervangen, of de schade te herstellen,  kan dit aanleiding geven om de risico’s te verzekeren. Naast verzekering van gebouwen (opstal) is het ook mogelijk een inboedel-, aansprakelijkheid- en een ongevallenverzekering bij Donatus af te sluiten. Ook op het gebied van vrijwilligers en  werknemers zijn verzekeringsmogelijkheden. Tijdens de presentatie kwam naar voren dat een kerkvoogdij vooraf goed moet nadenken over wat men wil verzekeren. Waar liggen de risico’s? De conclusie is dat het zeker aanbeveling verdient om bij verzekering van kerkgebouwen of anderszins advies in te winnen. De gegevens van Donatus zijn: Donatus Verzekeringen, Postbus 500, 5240 AM, Rosmalen, telefoonnummer 073-522 17 00, e-mail info@donatus.nl, meer informatie is te vinden op www.donatus.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit