Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Bankrekening particulier

Het komt voor dat een kerkelijke gemeente of diaconie gebruik maakt van een bankrekening die (nog) te naam is gesteld op een particulier persoon. Het dringende advies is om dit niet te doen en zo spoedig mogelijk aan te passen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een particuliere rekening dan behoren de gelden ook tot het privé vermogen van de betreffende persoon. Dat is een ongewenste situatie, zowel voor de privé persoon als voor de kerkelijke gemeente. Maak daarom uitsluitend gebruik van een bankrekening die te naam is gesteld op, en onder beheer is van de kerkelijke gemeente. Wanneer u bij het openen van een bankrekening problemen ondervindt bij uw bank, neem dan contact op met het kerkelijk bureau. We kunnen u dan vast helpen! 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit