Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD)

  1. Sinds 1 januari 2022 is er een wetswijziging van toepassing die betrekking heeft op de Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD).
  2. Per 1 januari 2023 veranderde de wijze waarop de gegevens bij de Belastingdienst aangeleverd moeten worden. (De UBD was voorheen de IB47-aangifte.)
  3. En per 1 april 2024 verandert het inloggen in het gegevensportaal UBD. Inloggen is vanaf die datum alleen nog mogelijk met eHerkenning.

1. Wetswijziging vanaf 1 januari 2022
Vanaf deze datum wordt er door de Belastingdienst onderscheid gemaakt tussen:
  1. De inhoudingsplichtige uitbetaler
  2. De niet-inhoudingsplichtige uitbetaler

De inhoudingsplichtige uitbetaler
Van een inhoudingsplichtige uitbetaler is sprake wanneer de gemeente (of diaconie):
   - een loonheffingsnummer heeft;
   - van de Belastingdienst een aangiftebrief (uitnodiging om aangifte loonheffingen te doen) ontvangt;
   - en aangifte loonheffingen doet.

Wanneer een gemeente (of diaconie) een kerkelijk werker of kerkelijke functionaris in loondienst heeft, is er sprake van een werkgever-werknemer relatie en is de gemeente in het kader van de UBD-regeling 'een inhoudingsplichtige uitbetaler'. In die situatie is het verplicht om de uitbetaalde bedragen aan derden op te geven. Een uitbetaald bedrag aan derden is bijvoorbeeld het uitbetaalde traktement of de uitbetaalde preek- en reiskostenvergoeding aan de (gast)predikant.

De niet-inhoudingsplichtige uitbetaler
De 'niet-inhoudingsplichtige uitbetaler' is alleen verplicht om een opgave van de uitbetaalde bedragen aan derden te doen als daarvoor een uitnodiging van de Belastingdienst is ontvangen. Zonder die uitnodiging mag er een opgave van de UBD-gegevens gedaan worden, maar dat is dan geen verplichting.

Onderscheid in registratie en opgave van het Burgerservicenummer (BSN)
Een 'inhoudingsplichtige uitbetaler' moet het BSN-nummer van de uitbetaalde persoon registreren en opgeven. Een 'niet-inhoudingsplichtige uitbetaler' mag het BSN-nummer van de uitbetaalde persoon juist niet registreren en ook niet aanleveren bij de Belastingdienst. Voor het aanleveren zijn aparte invoersjablonen beschikbaar gesteld.

Aanleveren voor 1 februari
De UBD-gegevens over 2022 moeten vóór 1 februari 2023 aangeleverd zijn.
Zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/personeel_en_loon/uitbetaalde_bedragen_aan_derden/uitbetaalde_bedragen_aan_derden/inhoudingsplichtig#wanneer-aanleveren

Meer informatie over de UBD per 2022 is te vinden op de website van de Belastingdienst: https://gegevensportaal.belastingdienst.nl/ubdper2022/

2. Wijziging per 1 januari 2023
Vanaf  1 januari 2023 verandert de manier waarop u de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden kunt aanleveren. Zie voor meer informatie:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/personeel_en_loon/uitbetaalde_bedragen_aan_derden/uitbetaalde-bedragen-aan-derden-aanleveren/bedragen-aanleveren-vanaf-1-januari-2023

Enkele aandachtspunten
Het aanleveren van de UBD-gegevens moet via het Gegevensportaal van de Belastingdienst: https://gegevensportaal.belastingdienst.nl/accounts/login/ 
Wanneer u hiervoor nog geen account heeft, kan dit aangevraagd worden via https://gegevensportaal.belastingdienst.nl/ubd/aanmelden/

Bij de aanvraag wordt om het RSIN-nummer van uw gemeente gevraagd. Zie voor het RSIN de informatie (en download) op deze webpagina:
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkelijke-regelingen/anbi-informatie

3. Per 1 april 2024 kan alleen nog maar met eHerkenning ingelogd worden in het gegevensportaal
Vanaf 1 april 2024 stapt de Belastingdienst over op inloggen met eHerkenning. Tussen 4 juli 2023 en 1 april 2024 is er een overgangsperiode. Dat betekent dat u na 1 april 2024 niet meer kunt inloggen met uw huidige inloggegevens!

Overgangsperiode
In de overgangsperiode tussen 4 juli 2023 en 1 april 2024 kunt u uw huidige inloggegevens nog gebruiken, maar u kunt ook inloggen met eHerkenning. Nadat u voor de 1e keer met eHerkenning hebt ingelogd, kunt u niet meer inloggen met uw huidige inloggegevens.

Aanvragen van eHerkenning
Omdat nog niet iedere gemeente eHerkenning gebruikt of over beschikt is het van belang om dit zo spoedig mogelijjk aan te vragen. Mede omdat de aavraagprocedure voor een kerkelijke rechtspersoon afwijkt t.o.v. privaatrechtelijke rechtspersonen.

Informatie over het aanvragen van eHerkenning kunt u vinden op de webstie van de HHK. Zie hiervoor: https://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkvoogd/gebouwen/eherkenning

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest. Wanneer hier nog vragen over zijn dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau via e-mail bureau@hhk.nl of telefonisch op telefoonnummer 0318 - 50 55 41.

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit