Meer over Kerkplein

ANBI informatie

Sinds 1 januari 2008 bestaat er een regeling voor ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’(ANBI).
De voordelen van de ANBI status zijn dat giften voor de gevers aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. ANBI-instellingen hoeven over ontvangen giften en legaten geen schenk- of erfbelasting te betalen.  Ook de Hersteld Hervormde Kerk en haar zelfstandige onderdelen (zoals de plaatselijke gemeenten en diaconieën) beschikken over de ANBI status. Om de ANBI status te verkrijgen en te houden moet aan voorwaarden voldaan worden. Naast de reeds geldende voorwaarden zijn er met ingang van 1 januari 2014 nieuwe regels bijgekomen. Deze regels hebben het doel om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. De nieuwe voorwaarden gaan per 1 januari 2016 ook gelden voor de kerken. Per genoemde datum moeten kerken diverse gegevens publiceren op een internetsite.

Om gemeenten en diaconieën hierbij behulpzaam te zijn, heeft het kerkelijk bureau een uitgebreide ANBI nieuwsbrief opgesteld. Hierin is alle relevante informatie omtrent de ANBI status gebundeld, de geldende voorwaarden en de acties die kerkvoogdijen (en diaconieën) moeten ondernemen om te blijven voldoen aan de nieuwe ANBI voorwaarden. Daarnaast is er een format ontwikkeld die kerkvoogdijen kunnen gebruiken ten behoeve van de publicatie van de ANBI gegevens. De nieuwsbrief en het format (kerkelijk gemeente en diaconie) zijn ondertussen aan alle kerkvoogdijen en diaconieën toegezonden (zie brief).  

Klik hier voor ANBI informatie m.b.t. de Hersteld Hervormde Kerk.

Klik hier voor de lijst met de RSIN-nummers van alle diaconiën en kerkelijke gemeenten binnen de Hersteld Hervormde Kerk.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit