Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Meewerkvergoeding echtgenote

Arbeidsbeloning voor echtgenote predikant
Veel echtgenoten van predikanten doen ondersteunende werkzaamheden voor de predikant. In de praktijk komt met regelmaat de vraag op of de echtgenote van de predikant een vergoeding kan krijgen voor haar werkzaamheden. Fiscaal gezien kan dat aantrekkelijk zijn. Daar zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. In dit artikel zetten wij uiteen onder welke fiscale voorwaarden een vergoeding toegekend kan worden aan de echtgenote.

Werkzaamheden
Allereerst dienen de werkzaamheden van de echtgenote verder te gaan dan de ‘wederzijdse hulp en bijstand van echtgenoten’. De werkzaamheden van de echtgenote moeten dus meer zijn dan wat tussen echtgenoten gebruikelijk is. In dat geval komen de werkzaamheden van de echtgenote voor een vergoeding in  anmerking komen. In een belastingprocedure die hier over ging, werden onder andere de volgende werkzaamheden genoemd: zieken- en bejaardenbezoek, kraambezoek, ontvangst van diverse personen thuis, afhandelen telefoon, het voeren van de administratie, het begeleiden van haar man naar adressen, het chauffeuren naar adressen. In deze belastingprocedure werd tevens aangegeven dat volgens de rechtbank hooguit een uur per werkdag gebruikelijk is tussen de echtgenoten. Voor de overige uren, kan dus sprake zijn van werkzaamheden tegen een vergoeding.

Vergoeding
Naast de werkzaamheden die de echtgenote doet, zal ook nagedacht moeten worden over de hoogte van de vergoeding. De vergoeding dient een zakelijk  overeengekomen vergoeding te zijn. Dat betekent dat onafhankelijke derden eenzelfde vergoeding overeen zouden kunnen komen. De vergoeding per uur is afhankelijk van de werkzaamheden. Daarom zal onderbouwd moeten worden wat een zakelijke vergoeding is.

Maar let op: als de totale vergoeding minder dan € 5.000 op jaarbasis bedraagt, bestaat op grond van de wet IB 2001 geen recht op aftrek in de aangifte van de predikant. De echtgenote hoeft alsdan de inkomsten niet op te geven. In dat geval heeft de arbeidsbeloning voor de echtgenote dus geen fiscaal voordeel. Voordat sprake kan zijn van een fiscaal aftrekbare vergoeding, moeten de werkzaamheden van de echtgenote dus een aanzienlijke omvang hebben.


Overeenkomst
In de situatie dat de werkzaamheden van de echtgenote ‘de gebruikelijk uren’ overschrijden en daarvoor een vergoeding ontvangt, is het aan te bevelen om een meewerkovereenkomst op te stellen. Hiermee kan onderbouwd worden dat sprake is van een zakelijke vergoeding.
 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit