Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Openen van bankrekening

Het openen van een bankrekening (betaal- of spaarrekening) geeft, voor een kerkelijke gemeente soms de nodige strubbelingen. De bank kan vragen naar de rechtspersoonlijkheid en bevoegdheid van het college van kerkvoogden (of diaconie). En dat kan soms onduidelijkheid geven. Per 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in werking getreden. In deze wet zijn de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT) samengevoegd en aan de Europese regelgeving aangepast. In deze wet wordt een risicogeoriënteerde benadering gehanteerd. Dit betekent dat instellingen, zoals banken, meer vrijheid krijgen met betrekking tot maatregelen, afhankelijk van het type van klant.

Identificatie kerkgenootschap
In de Uitvoeringsregeling WWFT (Staatscourant nr. 142 van 2008) is in artikel 4 lid 2 een speciale bepaling opgenomen voor de identificatie van kerkgenootschappen. Een kerkgenootschap kan aangegeven, dat het lid is van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), of beschikt over een ANBI-beschikking van de Belastingdienst. Deze bepaling is ook van toepassing voor de Hersteld Hervormde Kerk en de plaatselijke gemeenten of diaconieën. Daarnaast heeft het CIO met de grotere banken werkafspraken gemaakt over de identificatie bij de banken. Echter, lokale bankkantoren blijken hiervan niet altijd op de hoogte te zijn. Wanneer u als college van kerkvoogden (of diaconie) bij de bank problemen ondervindt bij de identificatie, of bij het vaststellen van de rechtspersoonlijkheid van de gemeente of diaconie, kunt u verwijzen naar deze werkafspraken. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met het kerkelijk bureau. Desgewenst kan het kerkelijk bureau een ‘eigen verklaring’ van rechtspersoonlijkheid opstellen. Voor de banken volstaat deze verklaring. 

Download openen rekening

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit