Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Eigendommen van de gemeente

Ordinantie 16-1-1:
De gemeente is eigenaresse van de door haar verkregen goederen en is gehouden deze te beheren en aan te wenden den dienste van:
- de instandhouding van de bij de gemeente gevestigde predikantsplaats(en), en
- het pastoraat en catechese, en
- de voorziening in de gebouwen of lokalen voor de kerkdiensten, en
- haar overige stoffelijke en vermogensrechtelijke belangen, voor zover niet van diaconale aard. 

Ordinantie 16-2-1:
De tenaamstelling van eigendommen en rechten van de gemeente geschiedt ten name van de Hersteld Hervormde Gemeente te ...… 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit