Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Financien en verzekeringen

Financiën
Een kerkordelijke taak van de beheerders is ‘het geregeld bijhouden van een financiële administratie’. Ook is het kerkordelijke verplicht jaarlijks een begroting en jaarrekening op te stellen. In dit onderdeel van de website wordt u geïnformeerd over de verschillende aspecten die betrekking hebben op de financiën van de gemeente.

Verzekeren
Hierin begrepen de nodige informatie over verzekeren en verzekeringen. Op basis van deze informatie kunnen/moeten kerkvoogden zelf besluiten of, en welke, verzekering gewenst is.

BTW
Hoe zit het met de BTW voor kerken? Ook deze materie komt in dit onderdeel van de website aan de orde.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit