Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Collecte tellen

Voor een transparante en controleerbare afhandeling van de collecteopbrengsten is het belangrijk om de afwikkeling van de collecteopbrengsten goed te waarborgen. Dit is niet alleen van belang richting de gemeenteleden, maar ook voor de betrokkenen zelf.

Collectezakken dienen door minimaal 2 personen geleegd en geteld te worden. In de meeste gevallen zal het tellen niet direct na de dienst maar op een later tijdstip plaatsvinden. De collecteopbrengst dient dan in een verzegelde sealbag (o.i.d) op een beveiligde plaats bewaard te worden.

Bij het tellen wordt de sealbag geopend in aanwezigheid van (minimaal) 2 personen.

De collecteopbrengst wordt gespecificeerd vastgelegd op een telformulier. Dit telformulier wordt vervolgens ondertekend door (minimaal) 2 tellers.

Het afstorten van de getelde en gespecificeerde collecte(n) bij de Geldmaat zou door één persoon afgehandeld kunnen worden. Maar afstorting door 2 personen heeft de voorkeur (ook vanuit veiligheidsoogpunt).  Het gespecificeerde stortingsbewijs van de bank moet corresponderen met het telformulier.

Het telformulier en stortingsbewijs moeten worden in de financiële administratie. De boekhouder kan dit dan weer afstemmen/controleren met de bijschrijving op de bankrekening.

De gehanteerde procedure moet vastgelegd worden in een 'telinstructie'. Een accountant of de controlecommissie kunnen handhaving toetsen bij de te houden controles.

De collectegelden die via de bank of op een andere digitale wijze worden ontvangen worden rechtstreeks in de boekhouding verwerkt.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit