Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Collectebonnen en –munten

Giften aan een Hersteld Hervormde Gemeente (ANBI instelling) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Echter, bij controle van de Belastingdienst moet met schriftelijke stukken aangetoond kunnen worden dat de giften zijn gedaan. Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. bankafschriften of kwitanties. Omdat dit voor collectegiften niet aantoonbaar is, maken veel gemeenten gebruik van collectebonnen of collectemunten. Wanneer de betaling van de aankoop van de bonnen of munten via de bank heeft plaatsgevonden dient het bankafschrift als bewijsstuk. Ook een (eenmalige)incasso voor de aankoop wordt verwerkt via de bank en ook hierbij dient het bankafschrift als bewijsstuk.
Bij de contante aankoop van de collectebonnen of -munten verstrekt de kerkvoogdij een kwitantie. Naast het aankoopbedrag en de aankoopdatum moet op de kwitantie ook de naam en de adresgegevens van de koper vermeld worden. Het is namelijk gebleken dat de Belastingdienst kwitanties die niet op naam zijn gesteld, NIET accepteert als bewijsstuk!

Via het kerkelijk bureau zijn adressen van leveranciers van collectebonnen en –munten op te vragen.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit