Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Fiscale bijtelling in verband met vrij wonen

De regeling is van toepassing wanneer de predikant, in de situatie als pseudo-ondernemer, de pastorie bewoont die beschikbaar is gesteld door de gemeente. 

In een dergelijke situatie dient het woningforfait geteld te worden bij de opbrengsten uit overige werkzaamheden. Het woningforfait wordt als volgt vastgesteld:

Onderstaande informatie is overgenomen van de website van de Belastingdienst:

Het privégebruik woning is een percentage van de WOZ-waarde van het woningdeel. U berekent dit als volgt:
- Bepaal de WOZ-waarde van het woongedeelte. (Bijvoorbeeld: het pand is voor de 90% uw woonhuis. Dan neemt u 90% van de totale WOZ-waarde.)
- Zoek in de onderstaande tabel woningforfait 2020, 2019 of 2018 het percentage op dat bij de waarde van het woongedeelte hoort.
- Vermenigvuldig de waarde van het woongedeelte met dit percentage.

Woont u een deel van het jaar in een woning die tot uw zakelijk vermogen behoort? Dan berekent u voor de woning het privégebruik woning voor de periode dat u in het pand woonde.

De tabellen voor het woningforfait kunt u vinden via de volgende link: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/privegebruik_woning/woningforfait

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit