Meer over Kerkvoogd

Fiscale bijtelling in verband met vrij wonen

De regeling is van toepassing wanneer de predikant, in de situatie als pseudo-ondernemer, de pastorie bewoont die beschikbaar is gesteld door de gemeente. 

In een dergelijke situatie dient het woningforfait geteld te worden bij de opbrengsten uit overige werkzaamheden. Het woningforfait wordt als volgt vastgesteld:

Onderstaande informatie is overgenomen van de website van de Belastingdienst:

Het privégebruik woning is een percentage van de WOZ-waarde van het woningdeel. U berekent dit als volgt:
- Bepaal de WOZ-waarde van het woongedeelte. (Bijvoorbeeld: het pand is voor de 90% uw woonhuis. Dan neemt u 90% van de totale WOZ-waarde.)
- Zoek in de onderstaande tabel woningforfait 2017, 2016 of 2015 het percentage op dat bij de waarde van het woongedeelte hoort.
- Vermenigvuldig de waarde van het woongedeelte met dit percentage.

Woont u een deel van het jaar in een woning die tot uw zakelijk vermogen behoort? Dan berekent u voor de woning het privégebruik woning voor de periode dat u in het pand woonde.

Tabel woningforfait 2018

  

 

Woningwaarde Forfait

 

 

meer dan

niet meer dan        

 

-

€ 12.500

1,00%

€ 12.500

€ 25.000

1,25 %

€ 25.000

€ 50.000

1,40%

€ 50.000

€ 75.000

1,55 %

€ 75.000

€ 1.060.000

1,75 %

€ 1.060.000

-

€ 18.550 + 2,35% van de waarde
van de woning boven € 1.060.000

 

Tabel woningforfait 2017

  

 

Woningwaarde Forfait

 

 

meer dan

niet meer dan        

 

-

€ 12.500

1,05%

€ 12.500

€ 25.000

1,35 %

€ 25.000

€ 50.000

1,50%

€ 50.000

€ 75.000

1,65 %

€ 75.000

€ 1.060.000

1,80 %

€ 1.060.000

-

€ 19.080 + 2,35% van de waarde
van de woning boven € 1.060.000

 

Tabel woningforfait 2016

  

 

Woningwaarde Forfait

 

 

meer dan

niet meer dan        

 

-

€ 12.500

1,05%

€ 12.500

€ 25.000

1,35 %

€ 25.000

€ 50.000

1,50%

€ 50.000

€ 75.000

1,65 %

€ 75.000

€ 1.050.000

1,85 %

€ 1.050.000

-

€ 19.425 + 2,35% van de waarde
van de woning boven €1.050.000

 

Tabel woningforfait 2015

  

 

Woningwaarde Forfait

 

 

meer dan

niet meer dan        

 

-

€ 12.500

1,05%

€ 12.500

€ 25.000

1,35 %

€ 25.000

€ 50.000

1,50%

€ 50.000

€ 75.000

1,65 %

€ 75.000

€ 1.050.000

1,80 %

€ 1.050.000

-

€ 18.900 + 2,20% van de waarde 
van de woning boven € 1.050.000

 

Tabel woningforfait 2014

  

 

Woningwaarde Forfait

 

 

meer dan

niet meer dan        

 

-

€ 12.500

0,95%

€ 12.500

€ 25.000

1,20 %

€ 25.000

€ 50.000

1,35%

€ 50.000

€ 75.000

1,50 %

€ 75.000

€ 1.040.000

1,70 %

€ 1.040.000

-

€ 17.850 + 2,05% van de waarde
van de woning boven € 1.040.000

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit