Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Risico bij activiteiten gemeente

Dit artikel gaat over mogelijke risico’s bij activiteiten door of namens de gemeente. Bijvoorbeeld: uitstapjes van de jeugd of de senioren, een gemeentedag, het werk dat door vrijwilligers wordt gedaan. Het is mogelijk om tegen deze risico’s een verzekering af te sluiten. Het is aan de kerkenraad of college van kerkvoogden van een gemeente om te besluiten of een verzekering gewenst of zinvol is.

Risico’s zijn onder andere:
1. Eén van de deelnemers brengt een derde schade toe (bijvoorbeeld: de bal vliegt door een ruit).
Dit is een geval van wettelijke aansprakelijkheid. In eerste instantie is dan de WA-verzekering van de deelnemer (of zijn/haar ouders) waartegen de aanspraak gaat lopen. Pas in tweede instantie kan er een aanspraak richting kerkelijke gemeente komen.
2. De leiding / stafleden brengt/brengen een derde schade toe.
Ook dit is een geval van wettelijke aansprakelijkheid, waarbij in eerste instantie de WA-verzekering van de leider of het staflid wordt aangesproken. Ook hier is in tweede instantie de mogelijkheid van een aanspraak richting kerkelijke gemeente.
3. Zoekraken van eigendommen van deelnemers en / of leiding
Wij adviseren u om duidelijk aan te geven dat deelname aan evenementen altijd geschiedt op eigen risico en dat voor het zoekraken van eigendommen enzovoort niet de leiding of de kerkelijke gemeente aansprakelijk gesteld kan worden.
4. Betrokken raken bij een ongeval
In bepaalde / beperkte gevallen zou de kerkelijke gemeente aansprakelijk gesteld kunnen worden.
Vrijwilligers zijn mensen die hun vrije tijd besteden aan kerkenwerk (ambtsdragers, klusjesmannen, leidinggevenden, kortom iedereen met een onbetaalde functie in de gemeente). Leidinggevenden en stafleden behoren meestal tot de groep ‘vrijwilligers’.

Zonder in te willen gaan op argumenten vóór of tegen verzekeren, vindt u hieronder enkele mogelijke verzekeringen genoemd:
- Wettelijke aansprakelijkheid (WA): een verzekering tegen aanspraken door derden (deze verzekering dekt de eerste twee hierboven beschreven risico’s).
- Algemene aansprakelijkheidsverzekering: dekt meer aanspraken dan WA-verzekering.
-Ongevallenverzekering t.b.v. vrijwilligers: keert een bedrag uit wanneer een vrijwilliger overlijdt of blijvend invalide raakt als gevolg van een gebeurtenis tijdens de uitoefening van het vrijwilligerswerk.
-Ongevallen/reisverzekering voor specifieke evenementen: het is mogelijk om per evenement (kampuitje, jeugdweekend, fietsdagtochtje, gemeentedag, enz) een verzekering te sluiten. Premie is afhankelijk van aantal deelnemers en duur van evenement.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit