Meer over Kerkvoogd

Publicatie van persoonsgegevens in de kerkbode en/of op internet

Met publicaties op internet van de kerkbode en/of persoonsgegevens moet op een verantwoorde en verstandige wijze worden omgegaan. Er wordt namelijk veel van de ‘intimiteit’ van de eigen gemeente en gemeenteleden prijs gegeven voor een potentieel zeer groot publiek. Terwijl de informatie die men openbaar maakt eigenlijk alleen maar bedoeld is voor een beperkte doelgroep, te weten de eigen gemeente. Bovendien krijgt de doelgroep (de gemeente) de kerkbode of informatie vaak ook al op een andere wijze tot zich. De vraag moet dus gesteld worden of publicatie op de website noodzakelijk is. Is er sprake van een toegevoegde waarde of gerechtvaardigd belang van de publicatie op de website? Bovendien zal mogelijk niet iedereen die de informatie onder ogen krijgt goede bedoelingen hebben.  

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zijn door de overheid regels opgesteld ter bescherming van de privacy. In deze wet staan de rechten van de persoon waarvan de persoonsgegevens gebruikt worden, en de plichten van de organisatie die de gegevens gebruikt. 
Door het CPB (College Bescherming Persoonsgegevens) is een brochure opgesteld m.b.t. de publicatie van persoonsgegevens op internet. 

Op basis van de WBP en de brochure van het CBP is niet altijd duidelijk vast te stellen of  publicatie van de kerkbode op internet wel of niet mogelijk is. 
De (kerkelijke) organisatie is en blijft zelf verantwoordelijk voor toetsing of de publicatie aan de wettelijke eisen voldoet. 

Een aantal adviezen en aandachtspunten met betrekking tot de WBP zijn: 
1. Laat de kerkenraad het besluit nemen tot het wel of niet overgaan tot internetpublicatie (is er sprake van een legitiem doel en rechtvaardigheidsgrond).
2. Dit besluit op te nemen in het  beleidsplan of de plaatselijke regeling.
3. De gemeenteleden vooraf er van in kennis stellen dat de kerkbode op internet gepubliceerd wordt, en te informeren over de bezwaarmogelijkheden. De zogenoemde informatieplicht.
4. Verwijder de (persoons)gegevens als de betrokkene hier om vraagt. 
5. Publiceer niet alles op/via de website. Filter de informatie vooraf op bijzondere persoonsgegevens. Publicatie van bijzondere persoonsgegevens op internet is alleen toegestaan als de betrokkene er zelf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, of de gegevens bewust zelf openbaar heeft gemaakt. Bijzondere persoonsgegeven zijn bijvoorbeeld informatie over iemands godsdienst of de gezondheidssituatie.
6. Neem de kerkbode dus niet in zijn geheel over op de website. Verwijder bijvoorbeeld rubrieken waarin persoonlijke informatie is opgenomen.
7. Laat de kerkbode of ander persoonlijke informatie niet onnodig lang op de website staan.
8. Bescherm de informatie van persoonsgegevens tegen zoekmachines. Dit om misbruik te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een wachtwoord waarmee alleen de eigen gemeenteleden  toegang hebben tot (een bepaald onderdeel van) de website.

Al met al: publicatie is niet verboden, maar terughoudendheid en zorgvuldigheid is geboden.

Een paar nuttige websites met betrekking tot dit onderwerp zijn: www.mijnprivacy.nl en www.cbpweb.nl. Specifieke informatie voor kerken is via deze link te vinden: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gemeente/vereniging-en-kerk?qa=kerken

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit