Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Publicatie van persoonsgegevens in de kerkbode en/of op internet

Met publicaties op internet van de kerkbode en/of persoonsgegevens moet op een verantwoorde en verstandige wijze worden omgegaan. Er kan namelijk veel van de ‘intimiteit’ van eigen gemeenteleden worden prijsgegeven aan een potentieel zeer groot publiek. Terwijl de informatie die men openbaar maakt eigenlijk alleen maar bedoeld is voor een beperkte doelgroep, te weten de eigen gemeente. Bovendien krijgt de doelgroep (de gemeente) de kerkbode of informatie vaak ook al op een andere wijze tot zich.

De vraag moet dus gesteld worden: is publicatie op de website noodzakelijk? Is er sprake van een toegevoegde waarde of gerechtvaardigd belang van de publicatie op de website? Ook zal mogelijk niet iedereen die de informatie onder ogen krijgt goede bedoelingen hebben.  

Een aantal adviezen en aandachtspunten zijn: 

1. Laat de kerkenraad het besluit nemen tot het wel of niet overgaan tot internetpublicatie: is er sprake van een legitiem doel en rechtvaardigheidsgrond?

2. Neem dit besluit op in het beleidsplan of de plaatselijke regeling.

3. Stel gemeenteleden vooraf ervan in kennis als de kerkbode op internet wordt gepubliceerd en informeer hen over de bezwaarmogelijkheden (informatieplicht).

4. Verwijder de (persoons)gegevens als de betrokkene hier om vraagt. 

5. Publiceer niet alles op de website. Neem de kerkbode niet in zijn geheel over op de website. Verwijder bijvoorbeeld rubrieken waarin persoonlijke informatie is opgenomen.

6. Laat de kerkbode of ander persoonlijke informatie niet onnodig lang op de website staan: bepaal een termijn.

7. Overweeg bepaalde informatie alleen in een gesloten gedeelte van de website op te nemen. Dit om misbruik te voorkomen. Zo kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een wachtwoord waarmee alleen de eigen gemeenteleden toegang hebben tot een bepaald onderdeel van de website.

Al met al: publicatie is niet verboden, maar terughoudendheid en zorgvuldigheid is geboden.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit