Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Informatieplicht energiebesparing

In eerste instantie was het niet helemaal duidelijk, maar ook voor kerken geldt de zogenoemde ‘informatieplicht energiebesparing’. Kerken zijn verplicht om vóór 1 juli 2019 te laten weten welke energiebesparende maatregelen er getroffen zijn voor de kerkelijk gebouwen.

De volgende informatie is overgenomen uit de Nieuwsbrief van energie voor kerken:
De informatieplicht komt van de rijksoverheid. Die wil energiebesparing en daarmee de vermindering van de CO2-uitstoot versnellen. Dit staat in het teken van de verduurzaming van Nederland en het tegengaan van klimaatverandering. Deze wetgeving geldt ook voor bijna alle kerken (afzonderlijke locaties).

Wanneer geldt de informatieplicht niet voor uw locatie?

  • Bij een lager jaarlijks verbruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas (of 710 GJ).
  • Uw locatie is geen `inrichting` volgens de wet milieubeheer. Dit is het  geval als de locatie minder dan 130kW opgesteld vermogen voor verwarming heeft, en/of minder dan 1.5kW aan elektromotor vermogen. Voorbeeld: Vanaf 2 airco-units heeft u meer dan 1.5kW vermogen, of bijvoorbeeld een carillon. Bij twijfel kan u dit bij uw installateur navragen.

Hoe doet u melding?
Vóór 1 juli moet u via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) rapporteren welke energiebesparende maatregelen u neemt. Als u geen maatregelen neemt, moet u dat ook melden en daarvoor een reden opgeven. De Omgevingsdienst in uw regio checkt of u voldoet aan de informatieplicht. Als dat niet het geval is, kunt u een boete krijgen. U moet om de 4 jaar het bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen.

Wat moet u doen?
Voldoen aan de informatieplicht kost wel wat inspanningen. De overheid heeft een flinke lijst met Erkende Maatregelen opgesteld. Omdat kerken niet allemaal hetzelfde zijn moet gekeken worden welke erkende maatregelenlijst van toepassing is op het gebouw. U onderzoekt uw gebouw en geeft per punt op de lijst aan of uw pand wel of niet voldoet aan de maatregelen. En zo nee, waarom niet. U dient uw jaarverbruik te weten om te bepalen voor welke locatie(s) de informatieplicht geldt. Dit verbruik staat op uw jaarafrekening. De afrekening vindt u in uw online portal bij de leverancier. U kunt vervolgens zelf aan de slag via de website van de RVO. Meer informatie over de informatieplicht is te vinden op de website van het RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit