Meer over Kerkplein

Werkgroep Eredienst & Organist

Welkom op de webpagina van de Werkgroep Eredienst & Organist. De werkgroep wil zich inzetten om kerkbreed (meer) liturgische bewustwording te creëren, om hulp te bieden aan beginnende organisten en om gevorderde organisten te inspireren. De basis voor de realisatie van deze doelen is de jaarlijkse organistendag. Verder is de werkgroep vraagbaak voor vragen op het gebied van orgelbouw, aanstelling van organisten en neemt ze ook haar adviserende rol ten aanzien van organisten en kerkvoogdijen/kerkenraden serieus.

Meer informatie
Organistendag: lees de verslagen en lezingen terug van eerdere organistendagen.
Advies: hebt u advies nodig over orgelspel of orgelbouw? Vraag het de werkgroep.
Samenstelling: meer informatie over de samenstelling van de werkgroep.

Eerst volgende activiteit

HHK-organistendag 2018
Predikant en organist: wie maakt de dienst uit?
Op zaterdag 27 januari 2018 gaan tijdens de jaarlijkse HHK-organistendag predikanten en organisten met elkaar in gesprek. Onder het thema ‘Predikant en organist: wie maakt de dienst uit?’ bespreken de predikanten ds. D. Heemskerk (Ouderkerk aan den IJssel) en ds. J.A. Kloosterman (Lunteren) en de organisten Marco van der Graaf (Oldebroek) en Aalt Leusink (Nieuwleusen) onderwerpen die de samenwerking van predikanten en organisten aangaan. Wat gaat er goed? En waar zit er spanning? Gastorganist tijdens deze dag is Harm Hoeve. Hij begeleidt de samenzang, verzorgt een orgelsolo en geeft zijn eigen kijk op het thema.

De organistendag wordt dit jaar in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente van Putten gehouden (Henslare 2, Putten). Predikanten en organisten, kerkvoogden en ouderlingen, gemeenteleden en geïnteresseerden van buiten de Hersteld Hervormde Kerk zijn van harte welkom. Het programma duurt van 10.00 uur – 13.00 uur. De toegang is gratis, er is wel een collecte voor de onkosten.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit