Meer over Kerkplein

Advies & brochure

Advies
De Werkgroep Eredienst & Organist is graag bereid advies te geven over orgelspel en orgelbouw. U kunt daarbij denken aan het verzorgen van een cursusavond voor organisten, belangrijke punten rondom de bouw van kerkorgels die u niet mag vergeten, het plaatsen van elektronische orgels in een kerkzaal of het selecteren van organisten die in de eredienst gaan spelen.

Neem hiervoor contact op met dhr. W. L. Schalkoort, 't Hoefje 14, 6741 SJ Lunteren, 06 -  21 27 38 45, wouterschalkoort@hotmail.com.

Brochure
Af en toe geeft de Werkgroep Eredienst & Organist een brochure uit waarin ervaringen en opbrengsten van de organistendag gebundeld worden. De eerste brochure verscheen in 2010 en bevat richtlijnen over kerken en orgels. Wouter Schalkoort, lid van de Werkgroep Eredienst & Organist, behandelt allerlei vragen rondom kerkbouw en het plaatsen van een orgel. De tweede brochure verscheen in 2013 en gaat in op de verhouding tussen kerkvoogdij, kerkenraad en organist. Hierin is te vinden een advies voor de te volgen procedure bij de benoeming van een organist, een aanstellingsbrief voor organisten, een instructie voor organisten en een aantal aandachtspunten voor een geregeld overleg tussen het college van kerkvoogden, de kerkenraad en de organisten.

Brochure 1 ‘Richtlijnen t.a.v. kerken en orgels’

Brochure 2 ‘Verhouding kerkvoogdij, kerkenraad en organist’

 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit