Dagelijks Woord

Meer over Kerkplein

Advies & brochure

Advies
De Werkgroep Eredienst & Organist is graag bereid advies te geven over orgelspel en orgelbouw. U kunt daarbij denken aan het verzorgen van een cursusavond voor organisten, belangrijke punten rondom de bouw van kerkorgels die u niet mag vergeten, het plaatsen van elektronische orgels in een kerkzaal of het selecteren van organisten die in de eredienst gaan spelen.

Neem hiervoor contact op met dhr. W. L. Schalkoort, 't Hoefje 14, 6741 SJ Lunteren, 06 -  21 27 38 45, wouterschalkoort@hotmail.com.

Brochure
Af en toe geeft de Werkgroep Eredienst & Organist een brochure uit waarin ervaringen en opbrengsten van de organistendag gebundeld worden. 

Brochure 1 ‘Richtlijnen t.a.v. kerken en orgels’

Brochure 2 ‘Verhouding kerkvoogdij, kerkenraad en organist’

Brochure 3 'Eredienst en organist'

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit