Dagelijks Woord

Meer over Kerkplein

Advies bij verlenging hypothecaire geldleningen op rentevervaldatum

De Stichting Financieringsfonds van onze kerk (SFH) krijgt regelmatig het verzoek om mee te denken wanneer de rentevast termijn van een afgesloten lening met hypotheek op de pastorie of kerk komt te vervallen. De betreffende bank waar de lening is afgesloten, komt veelal pas twee weken voorafgaand aan de vervaldatum met een verlengingsaanbieding. Het verdient daarom aanbeveling om tenminste twee maanden eerder bij de bank een indicatie op te vragen van de rente voor verschillende rentevast termijnen. Aan de hand hiervan kan tijdig bezien worden of er mogelijk alternatieven zijn. Hierbij kan het Financieringsfonds desgewenst een adviserende rol spelen. Wanneer u gebruik wilt maken van de expertise van het Financieringsfonds in voorkomende situaties, kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit