Dagelijks Woord

Meer over Kerkplein

Werkgroep militairen

De werkgroep militairen is opgericht om tot ‘een hand en een voet’ te zijn voor de individuele veteraan, militair en/of haar achterban. Militairen die ver van huis deelnemen aan militaire missies in internationaal verband, kampen als gevolg daarvan nogal eens met het verwerken van emoties of geestelijke trauma’s. Het inruimen van tijd, specifiek vanuit de eigen kerk, voor een (geloofs) gesprek, het bieden van een luisterend (geestelijk)oor of het vervullen van een intermediaire rol naar geestelijke c.q.  maatschappelijke hulpverlening, dan wel het vragen van aandacht voor de veteraan als groep en hun e.v. nabestaanden ziet de werkgroep militairen HHK als haar primaire taak.

Verslag contactdag militairen

Contactgegevens
Voorzitter
Ds. J. den Boer 
Jagtlusterallee 9
7711 GE Nieuwleusen
0529-481273
jdenboer01@hotmail.com

Secretaris
H. Engels
Tamboerlaan 34
7906 EM Hoogeveen
0528-264599
harmengels@kpnplanet.nl

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit