Dagelijks Woord

Cursus Bijbelse Toerusting

04 september 2023

Oproep voor deelname aan cursus bijbelse toerusting

Waarom toerusting?
De kerk in Nederland komt steeds meer aan de rand van de samenleving te staan. De ruimte om christen te zijn lijkt kleiner te worden. En christelijke opvattingen worden steeds minder begrepen. Daarom is wapening en toerusting nodig. Alleen zó kunnen we antwoorden bieden op vragen die de samenleving stelt.

Ook voor ons persoonlijk leven is het van belang om toegerust te worden. Het is nodig om te weten waar wij staan en wat de fundamenten zijn van het geloof. Om te leren wie wij zijn voor God en Wie Hij wil zijn voor ons. Daarom wil deze cursus Bijbelse toerusting geven. Hierin zullen we luisteren naar het Woord van God en zaken die daarmee te maken hebben. Zo kan het een middel zijn om samen na te denken over dat Woord en over de betekenis die dit heeft voor ons persoonlijk leven.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in het Woord van God en toegerust wil worden met Bijbelse kennis. Geïnteresseerde gemeenteleden maar ook ambtsdragers zijn van harte welkom. Zeker ook degenen die een vervolg zoeken op de belijdeniscatechese worden uitgenodigd. Mensen van alle leeftijden doen mee aan de cursus. Bijzondere voorkennis is niet vereist.

Hebt u vragen over de geloofsleer? Wilt u samen met anderen de Bijbel bestuderen? Voelt u de noodzaak om toegerust te worden? Dan is deze cursus beslist iets voor u.

Wat?
1 cursus
De Cursus Bijbelse Toerusting is een cursus die toerusting en verdieping wil bieden. Er zijn geen toetsen en er is geen verplicht huiswerk.
6 vakken
De cursus bestaat uit zes vakken. Oude Testament, Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, dogmatiek, ethiek en praktische theologie.
3 lessen
De lessen worden gegeven op zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.20 uur. Er worden drie lessen gegeven van elk één uur. Er worden dan drie vakken behandeld; de andere drie vakken komen de volgende keer aan de orde.
18 bijeenkomsten
Per jaar zijn er achttien bijeenkomsten. De lessen worden van september tot en met mei, twee keer per maand, gehouden.
3 jaar
De gehele cursus duurt drie jaar. Wie de cursus volledig afrondt, ontvangt hiervoor een certificaat en heeft toegang tot de verdiepingscursus.

Waar?
De cursus wordt gegeven in Elspeet, mits voldoende deelname. Bij voldoende belangstelling bestaat de mogelijkheid om nog een cursuslocatie in het Westen van het land te starten.

Aanmelden?
Verdere informatie is te vinden op de website http://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/toerusting. U kunt daar de uitgebreide cursusbrochure downloaden. Ook kunt u zich daar aanmelden voor de cursus.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de administrateur, de heer K. Snijder, de Akkers 24, 8271 JC  IJsselmuiden, telefoonnummer (038) 33 11 44 9 (buiten kantooruren) of via het mailadres administratieCBT@hhk.nl.

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit