Dagelijks Woord

Meer over Kerkplein

Beleidsplan ANBI

Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop een ANBI haar doelstelling wil bereiken. In het beleidsplan moet opgenomen staan:

  • De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de ANBI
  • De wijze van werving van de inkomsten
  • Het beheer en besteding van het vermogen van de ANBI

Voor kerken volstaat de publicatie van een gemeenschappelijk beleidsplan op hoofdlijnen, eventueel aangevuld met een plaatselijk beleidsplan. Dit gemeenschappelijk beleidsplan kunt u hier downloden of u kunt in uw ANBI publicatie naar deze webpagina verwijzen.

 

Beleidsmatige samenvatting kerkorde vanwege ANBI-status

Download

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit