Dagelijks Woord

Meer over Kerkplein

Werkgroep seksueel misbruik

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. De werkgroep seksueel misbruik in pastorale relaties heeft allereerst zorg gedragen voor een protocol. Daarnaast is een samenwerking aangegaan met het Meldpunt Misbruik. Verder geeft de werkgroep tijdens de classicale vergaderingen en op bijeenkomsten binnen de gemeenten voorlichting. De kerkenraden is verzocht een interne vertrouwenspersoon aan te stellen. Speciaal voor hen wordt een cursus georganiseerd. Voor vragen of reacties kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, die uw vraag eventueel doorgeeft aan ter zake kundige personen. 

Op deze pagina zijn de volgende documenten te vinden:
U kunt hier het 'Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties' downloaden. De Hersteld Hervormde Kerk is in dit kader een samenwerking aangegaan met het Meldpunt Misbruik. Heeft u vragen op dit gebied dan kunt u (evt. anoniem) contact opnemen met dit Meldpunt. Dit geldt zowel voor slachtoffers als voor kerkenraden of beklaagden. Zie voor verdere informatie www.meldpuntmisbruik.nl.

Brochure 'Klachtenbehandeling voor klachten bij misbruik'

Brochure ‘veilig jeugdwerk’

Formulier aanstelling interne vertrouwenspersoon

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit