Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Hervormingsherdenking 2022

21 oktober 2022

In de Oude Kerk van Ede zal op zaterdag 29 oktober in een interkerkelijke bijeenkomst de Reformatie herdacht worden.

De Reformatie heeft in Europa diepe sporen getrokken. Bepaalde gebeurtenissen duiken, soms in iets andere vorm, weer opnieuw op. Hoe verhouden we ons daartoe, en wat kunnen we leren van de geschiedenis?

Dr. R.T. (Dolf) te Velde zal over het centrale thema ‘Van Reformatie naar boerenopstand - en terug’ een lezing houden. Hij is o.a. universitair hoofddocent systematische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen.

De avond start om 19.30 uur. Opening en sluiting vinden plaats onder leiding van ds. M. Goudriaan uit Ede. Hervormd Zangkoor Jubilate zal deze avond een muzikale bijdrage leveren.

Na de herdenking is er in gebouw Rehoboth gelegenheid om wat te drinken en na te praten.

Agenda

Bekijk de kerkagenda

  • © hersteld hervormde kerk 2022