Meer over Kerkdiensten

Collecte

Wilt u digitaal uw gave doneren aan de 3 collecten die in de dienst worden gehouden dan kan dat hieronder via ideal:

 
 
 
Geven
 
 
 

Zondag 25 oktober:

1e collecte - Diaconie
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 1 november:

1e collecte - Diaconie t.b.v. najaars-zendings-collecte*
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Woensdag 4 november (Dankdag):

1e collecte - Kerkvoogdij

Zondag 8 november:

1e collecte - Diaconie t.b.v. MAF Comité De Bruijn**
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 15 november:

1e collecte - Diaconie t.b.v. ‘Thuis in Zuid’***
2e collecte - Landelijk Jeugdwerk HHJO
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 22 november:

1e collecte - Diaconie
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Donderdag 26 november (Weekdienst):

1e collecte - Diaconie
2e collecte - Kerkvoogdij

Zondag 29 november:

1e collecte - Diaconie
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

* Op zondag 1 november zal de gebruikelijke najaars-zendings-collecte gehouden worden.

** Op 8 november is de collecte bestemd voor MAF Comité De Bruijn. De familie De Bruijn bereidt zich vanuit onze gemeente voor op uitzending voor MAF naar Papua-Indonesië. Als kerkenraad en diaconie zijn we dankbaar dat we als gemeente zo weer op een nieuwe manier extra betrokken kunnen zijn bij Gods wereldwijde kerk. Als diaconie willen we dit werk daarom ook een vaste plaats in het collecterooster geven. Laten we als gemeente om Willem, Lydia en Leah heen staan, zowel in gebed, praktisch als financieel!

*** Op zondag 15 november is de diaconale collecte bestemd voor ‘Thuis in Zuid’. ‘Thuis in Zuid’ is een laagdrempelige inloop voor bewoners van de hoogbouwflats in Ede-Zuid. In de ontmoetingsruimte van de Elskampflat kunnen kwetsbare wijkbewoners elkaar ontmoeten maar ook terecht voor een luisterend oor, een spelletje en een kopje koffie. Er worden laagdrempelige activiteiten aangeboden. Op woensdagmiddagen zijn kinderen welkom voor een spel- of knutselactiviteit. ‘Thuis in Zuid’ is destijds opgestart vanuit onze gemeente. Nog steeds zijn er veel vrijwilligers uit onze gemeente bij betrokken, maar inmiddels vaart het project officieel onder de vlag van Stichting Ont- moeting. Mag ‘Thuis in Zuid’ ook op uw (financiële) betrokkenheid rekenen? Alle collecten bevelen we van harte bij u aan. Ook nu de collecte alleen digitaal plaatsvindt, is het belangrijk dat de inkomstenstroom op peil blijft. Zo kunnen we als gemeente onze diaconale taak voort blijven zetten. Laten we ook nu van onze overvloed rijk blijven geven voor God en onze naaste!

 

Alle collecten bevelen we van harte bij u aan. Ook nu de collecte alleen digitaal plaatsvindt, is het belangrijk dat de inkomstenstroom op peil blijft. Zo kunnen we als gemeente onze diaconale taak voort blijven zetten. Laten we ook nu van onze over- vloed rijk blijven geven voor God en onze naaste!

Rekeningen

Kerkvoogdij:
 

NL83RABO0118349619
t.n.v. HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
 

Diaconie:
 

NL12RABO0115300538
t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
 

Verenigingen:
 

NL28RABO0117202614
t.n.v. HHG Ede, Bennekom,Wageningen e.o
(Met vermelding van doel en vereniging)

Beelduitzendingen

  • © hersteld hervormde kerk 2020