Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Collecte

Wilt u digitaal uw gave doneren aan de 3 collecten die in de dienst worden gehouden dan kan dat hieronder via ideal:

 
 
 
Geven
 
 
 

 

Zondag 25 september
1e collecte - Diaconie
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Donderdag 29 september:
1 collecte t.b.v. de Commissie Israël van de HHK.

Zondag 2 oktober 
1e collecte - Diaconie (Commissie Israël HHK) *
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 9 oktober:
1e collecte - Diaconie (noodhulp Pakistan) **
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 16 oktober:
1e collecte - Diaconie
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Donderdag 20 oktober: 
1e collecte - Diaconie
2e collecte - Kerkvoogdij

Zondag 23 oktober:
1e collecte - Diaconie (Stichting Nijlvallei) ***
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 30 oktober:
1e collecte - Diaconie (Wycliffe - comité Karels) ****
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

 

* Op 2 oktober is er weer de jaarlijkse Israëlzondag. Ook dit keer bent u weer in de gelegenheid uw gaven voor Israël te geven. Bijzonder ook dat we vanuit de Hersteld Hervormde Kerk actief mogen zijn in Israël en de kleine christelijke gemeente van Dimona en haar inloophuis al 5 jaar mogen steunen. Daarnaast ondersteunen we ook kleinschaliger projecten in lectuur en bijstand onder Messiasbelijdende joden. We zijn ook dankbaar dat deze activiteiten steeds meer ingang vinden in de gemeenten en de collecten toenemen voor dit mooie werk. Van harte aanbevolen. Wilt u meer informatie over de activiteiten van de Commissie Israël van de Hersteld Hervormde Kerk, bezoek dan de website.

** Pakistan is getroffen door veel regen. Dat zorgt voor veel overlast. In Oekraïne is er nog steeds oorlog. Ook in Syrië en Jemen duren de oorlogen voort. Veel vluchtelingen zijn op zoek naar een veilig verblijf. Om mensen in deze noden bij te staan, wordt er op zondag 9 oktober 2022 gecollecteerd voor noodhulp.

*** Op 23 oktober is de diaconale collecte bestemd voor Stichting Nijlvallei, www.nijlvallei.nl.

Deze christelijke stichting doet diaconaal werk onder de allerarmste christenen in Egypte. Minstens 30% van de Christenen in Egypte leeft onder de armoedegrens. Velen van hen geven al hun geld aan eten uit, vaak niet meer dan brood, thee, suiker, macaroni en wat ketchup voor de smaak. Door de oorlog in Europa zijn de voedselprijzen in Egypte in 2022 met meer dan 40% gestegen, waardoor de allerarmsten nog dieper in de misere zijn gedrukt. De kerken in Egypte doen hun uiterste best om deze armen in hun nood bij te staan, maar hoe doe je dat als al je gemeenteleden gebukt gaan onder hoge inflatie? Stichting Nijlvallei helpt een tiental kerken om met de Kerstdagen 1.000 weduwen en 1.000 gezinnen een voedselpakket te geven waar ze weken mee vooruit kunnen. In dat pakket zitten eerste levensbehoeften als rijst, bakolie, macaroni, thee en suiker. Om de Kerstdagen extra feestelijk te maken zit in dit pakket ook wat kip, vlees of vis. Dat kunnen ze zelf nooit kopen; voor velen kost een kilo vlees evenveel als het geld waar ze een week van moeten rondkomen. Leest u ook het artikel over het mooie werk van Stichting Nijlvallei in het Reformatorisch Dagblad.

**** Op zondag 30 oktober is de opbrengst van de diaconale collecte bestemd voor het Bijbelvertaalwerk in Tanzania, ondersteund door Wycliffe Comité Karels.

 

Diaconale collecten op de andere zondagen die geen specifiek doel hebben, worden gebruikt om (financiële) hulp te verlenen aan mensen in (diaconale) nood. Wat mooi dat we als gemeente en diaconie een helpende hand kunnen bieden, als broeders en zusters aan elkaar, en buiten de gemeente. Als u weet van nood van uw naaste of van uzelf, aarzel niet om contact op te nemen met een (wijk)diaken, Wij helpen u graag verder, ook met het kijken naar de juiste oplossing.

Rekeningen

Kerkvoogdij:
 

NL83RABO0118349619
t.n.v. HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
 

Diaconie:
 

NL12RABO0115300538
t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
 

Verenigingen:
 

NL28RABO0117202614
t.n.v. HHG Ede, Bennekom,Wageningen e.o
(Met vermelding van doel en vereniging)

Beelduitzendingen

  • © hersteld hervormde kerk 2022