Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Collecte

Onderaan deze pagina kunt u uw gaven overmaken via Ideal.

De collectedoeleinden zijn:

Zondag 5 mei:
1e collecte - Diaconie (Evangelisatiewerk Andelst) *
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie (Fonds Noodlijdende Gemeenten en Personen) **

Donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag):
1e collecte - Diaconie (Gevangenenzorg Nederland) ***
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 12 mei:
1e collecte - Diaconie
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 19 mei (1e Pinksterdag):
1e collecte - Diaconie (ZHHK) ****
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Maandag 20 mei (2e Pinksterdag):
1e collecte - Diaconie (ZHHK) ****
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 26 mei:
1e collecte - Diaconie (SDOK) *****
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Op zondag 5 mei is de collecte bestemd voor evangelisatiewerk in Andelst. In de vorige kerkbode heeft u een oproep kunnen lezen van de hersteld hervormde gemeente in Andelst om een bijdrage voor het evangelisatiewerk. De gemeente Andelst-Zetten e.o. is een streekgemeente in de Overbetuwe met een halve predikantsplaats. Het dorp is grotendeels losgeraakt van de kerk en de secularisatie gaat er hard. Er wonen veel mensen die vervreemd zijn van het Woord van God of daar nog nooit van hebben gehoord. Redenen genoeg om juist daar aan het werk te gaan. Met het oog hierop richt ds. van Klinken zich op het dorp Andelst en is hij in samenwerking met de evangelisatiecommissie bezig het bestaande evangelisatiewerk verder uit te bouwen. Aanvankelijk leek dit deel van het werk van ds. van Klinken bekostigd te kunnen worden vanuit het evangelisatiefonds van de landelijke kerk. Helaas bleek dat het fonds dat momenteel niet kan dragen. De gemeente heeft niet de financiële middelen om zelf een uitgebreidere predikantsplaats te bekostigen. Vandaar dat we ook in onze gemeente van tijd tot tijd voor dit evangelisatiewerk zullen collecteren.

** Ook dit jaar doen wij een beroep op u en jou om bij te dragen aan het landelijke fonds ten behoeve van noodlijdende gemeenten en personen. Op D.V. zondag 5 mei is de derde collecte bestemd voor dit doel. Door middel van dit fonds helpen gemeenten elkaar op financieel gebied zodat geld(gebrek) geen belemmering hoeft te zijn voor een goede voortgang van de Woordverkondiging, het pastoraat en het gemeenteleven. In het bijzonder zijn het de kleine(re) gemeenten die door het fonds geholpen worden. Maar er zijn ook gemeenten die onverwachts of vanwege bijzondere omstandigheden tijdelijk financiële hulp nodig hebben. Deze gemeenten kunnen, onder voorwaarden ondersteuning uit het noodfonds krijgen om de moeilijke periode te overbruggen. Ook kan het fonds ondersteuning bieden ter stimulering van het beroepingswerk. In 2023 bedroeg de opbrengst uit collecten voor het fonds ruim € 136.000. De uitkeringen aan gemeenten bedroegen bijna € 166.000. Het tekort van ca. € 30.000 is voorzien vanuit de reserve van het algemeen kerkenwerk. Voor 2024 is er als collecteopbrengst € 100.000 begroot. Hoe hoger de collecteopbrengst is, hoe minder er vanuit de reserve bijgedragen hoeft te worden.

*** Op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, is de diaconale collecte bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. Het bezoeken van gevangenen is een Bijbelse opdracht (Mattheüs 25:36), en in de christelijke traditie altijd één van de zeven werken van barmhartigheid geweest. Gevangenenzorg Nederland geeft gehoor aan deze Bijbelse opdracht, op verschillende manieren: door middel van bezoekwerk, het geven van cursussen en het begeleiden naar werk. Meer informatie vindt u op www.gevangenenzorg.nl.

**** Op zondag 19 en maandag 20 mei, Eerste en Tweede Pinksterdag, houden we de jaarlijkse Pinksterzendingscollecte. Zendingswerk heeft haast. Dagelijks gaan duizenden verloren, die niet gehoord hebben van Jezus Christus, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Hij gaf Zijn leven voor zondaren. Er is behoud voor allen die in het geloof tot Hem gaan. Om dat te verkondigen, gaan zendelingen naar plaatsen waar het Evangelie onbekend is of waar de kerk ondersteuning behoeft. ZHHK werkt in Malawi en Suriname. Vanwege de urgentie doet zij onderzoek naar nieuwe werkvelden. Omdat er haast bij is, steunt zij wereldwijd HHK-leden die voor andere zendingsorganisaties uitgegaan zijn. Uw bijdrage is gewenst. ZHHK vraagt uw meeleven met het werk, uw gebed voor de voortgang ervan en uw gaven om het mogelijk te maken.

***** Op zondag 26 mei, de Zondag voor de Vervolgde Kerk, is de diaconale collecte bestemd voor Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). SDOK is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. SDOK werkt vanuit het geloof  iin Jezus Christus en laat zich daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel.

Diaconale collecten op de andere zondagen die geen specifiek doel hebben, worden gebruikt om (financiële) hulp te verlenen aan mensen in (diaconale) nood. Wat mooi dat we als gemeente en diaconie een helpende hand kunnen bieden, als broeders en zusters aan elkaar, en buiten de gemeente. Als u weet van nood van uw naaste of van uzelf, aarzel niet om contact op te nemen met een (wijk)diaken, Wij helpen u graag verder, ook met het kijken naar de juiste oplossing.
 

Rekeningen

Kerkvoogdij:
 

NL83RABO0118349619
t.n.v. HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
 

Diaconie:
 

NL12RABO0115300538
t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
 

Verenigingen:
 

NL28RABO0117202614
t.n.v. HHG Ede, Bennekom,Wageningen e.o
(Met vermelding van doel en vereniging)

Beelduitzendingen

  • © hersteld hervormde kerk 2024