Meer over Kerkdiensten

Collecte

Wilt u digitaal uw gave doneren aan de 3 collecten die in de dienst worden gehouden dan kan dat hieronder via ideal:

 
 
 
Geven
 
 
 

 

Zondag 27 juni

1e collecte - Diaconie (MAF - fam. de Bruijn) *
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 4 juli:

1e collecte - Diaconie
2e collecte - Kerkvoogdij (HHJO) **
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 11 juli:

1e collecte - Diaconie (st. Gave) ***
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 18 juli: 

1e collecte - Diaconie
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 25 juli: 

1e collecte - Diaconie
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 1 augustus: 

1e collecte - Diaconie
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 8 augustus: 

1e collecte - Diaconie (DPE) ****
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 15 augustus: 

1e collecte - Diaconie
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 22 augustus: 

1e collecte - Diaconie
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 29 augustus: 

1e collecte - Diaconie
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

* Op zondag 27 juni hopen we als gemeente weer het Heilig Avondmaal te vieren. Deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor het werk dat de familie de Bruijn vanuit onze gemeente voor MAF in Papoea-Indonesie hoopt te gaan doen.

** Ongekend hoe de wereld, maar ook de kerk onder druk is komen te staan vanwege de coronapandemie. En toch, grote dankbaarheid dat God doorgaat met Zijn kerkvergaderend werk. Ook onder de jongeren. Juist daarom is het ontzettend belangrijk om in verbinding te blijven met onzen jongeren. ‘Verbonden aan het Woord’, zo klinkt het thema van de HHJO. Vanuit Gods Woord en Geest mag de HHJO vanuit Bijbels perspectief dienstbaar zijn aan jongeren en de kerkelijke gemeenten. Het is ook het diepste verlangen van de HHJO om de jongeren te brengen aan de voeten van de Heere Jezus. Dat onze jongeren de Heere mogen kennen, dienen en liefhebben. Laat het ons aller gebed zijn voor de jonge generatie, dat ze zo verbonden zullen blijven aan het onfeilbaar Woord van God. Wij vragen u de jongeren en het werk van de HHJO op te dragen in uw gebeden. Jezus sprak: ‘Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.’ Laten we zo verbonden blijven door Zijn Woord en Geest, van nu en tot in alle eeuwigheid. Helpt u mee om de verbinding mogelijk te maken? Dat kan tijdens de collecte op zondag 4 juli 2021.

*** Op zondag 11 juli is de diaconale collecte bestemd voor Stichting Gave. De missie van Stichting Gave is ervoor te zorgen dat vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave doet dat door kerken en christenen bewust te maken van de Bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen.

**** Op zondag 8 augustus wordt er gecollecteerd voor het Diaconaal Platform Ede. Het Diaconaal Platform Ede (DPE) is opgericht in 2006 en heeft inmiddels een bereik van ongeveer 25 kerken of geloofsgemeenschappen uit de gemeente Ede. De afgevaardigden van de verschillende kerken komen enkele keren per jaar bijeen voor het uitwisselen van informatie en het bespreken van de ontwikkelingen in het sociaal domein waarbij gekeken wordt welke rol zij daarin zou kunnen spelen. Het DPE rekent het tot zijn taak enerzijds de eigen diaconale taak van de afzonderlijke kerken te versterken en anderzijds een spil te zijn in de gezamenlijke activiteiten t.b.v. de lokale samenleving. Kijkt u ook eens op www.diaconaalplatformede.nl voor meer informatie.

Alle collecten bevelen we van harte bij u aan. Ook nu de collecte nog steeds alleen digitaal plaatsvindt, is het belangrijk dat de inkomstenstroom op peil blijft. Zo kunnen we als gemeente onze diaconale taak voort blijven zetten. Laten we ook nu van onze overvloed rijk blijven geven voor God en onze naaste!

 

Rekeningen

Kerkvoogdij:
 

NL83RABO0118349619
t.n.v. HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
 

Diaconie:
 

NL12RABO0115300538
t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
 

Verenigingen:
 

NL28RABO0117202614
t.n.v. HHG Ede, Bennekom,Wageningen e.o
(Met vermelding van doel en vereniging)

Beelduitzendingen

  • © hersteld hervormde kerk 2021