Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Collecte

Onderaan deze pagina kunt u uw gaven overmaken via Ideal.

De collectedoeleinden zijn:

Zondag 3 december:
1e collecte - Diaconie (Thuis in Zuid) *
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 10 december:
1e collecte - Diaconie (GDC) **
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 13 december:
1e collecte - Diaconie
2e collecte - Kerkvoogdij

Zondag 17 december:
1e collecte - Diaconie (st. Gave) ***
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 24 december:
1e collecte - Diaconie (st. Gave)
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Maandag 25 december (Eerste Kerstdag):
1e collecte - Diaconie (Kinderevangelisatiewerk Den Helder) ****
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Dinsdag 26 december (Tweede Kerstdag):
1e collecte - Kerkvoogdij

Zondag 31 december (Oudjaarsdag):
1e collecte - Diaconie (Light for the Children) *****
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Commissie Opleiding en Vorming

* Op zondag 3 december vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal. De diaconale collecte is deze zondag bestemd voor Thuis in Zuid, het diaconale werk dat nu alweer meer dan tien jaar geleden vanuit onze gemeente is opgezet in de flats in Ede-Zuid (tegenwoordig vanuit Stichting Ontmoeting). Het werk van Thuis in Zuid breidt uit, en kan uw diaconale bijdrage goed gebruiken! Kijkt u ook eens op www.ontmoeting.org/ede/.

** Op 10 december wordt er gecollecteerd voor het noodhulp- en rampenfonds van de Generale Diaconale Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk. De opbrengst hiervan zal door de commissie Israël besteed worden aan noodhulp in Israël. Een verschrikkelijke terroristische actie van Hamas heeft begin oktober 2023 geleid tot het grootste aantal Joodse slachtoffers op één dag sinds de Tweede Wereldoorlog. Vanuit de onopgeefbare verbondenheid van de christelijke kerk met Israe?l en biddend voor dit land en volk vragen de commissie Israël en de generale diaconale commissie (GDC) uw aandacht voor hulp aan getroffenen in Israël. Concreet gaat het om diaconale hulp, geestelijke zorg en traumahulp aan Israe?lische volwassenen en kinderen, waaronder evacués uit de grensgebieden.

*** De diaconale collecte van zondag 17 december is bestemd voor stichting Gave (www.gave.nl). Stichting Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden, en helpt christenen om vluchtelingen in Jezus’ naam te zien en lief te hebben.

**** Op maandag 25 december, Eerste Kerstdag, is de diaconale collecte bestemd voor het kinderevangelisatiewerk dat vanuit de Hersteld Hervormde Gemeente in Den Helder gebeurt. Op D.V. maandag 25 en dinsdag 26 december vragen wij tijdens de collecte uw bijdrage voor het landelijke evangelisatiewerk. God zal zorgdragen dat Zijn Evangelie verspreid zal worden. Hiervoor gebruikt Hij mensen en middelen. In de Bijbel lezen we de opdracht om hieraan gehoor te geven. Vanuit veel van onze gemeenten zijn er evangelisatieprojecten. Dit evangelisatiewerk wordt ondersteund en bemoedigd door jaarlijks gegeven cursussen, bijeenkomsten en toerustingsavonden. Daarnaast is er veel aandacht voor evangelisatiematerialen; denk aan Bijbels, dagboeken en flyers. Er zijn drie belangrijke manieren om dit werk te steunen: bidden, helpen en geven. Met uw bijdrage aan deze evangelisatiecollecte worden nieuwe activiteiten en materialen ontwikkeld om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Doet u mee? Van harte aanbevolen!

***** Zondag 31 december collecteren we voor stichting Light for the Children. Deze stichting zet zich in voor kinderen in de sloppenwijken in Namibië. Dit doen zij door hen te voorzien van (bijbels) onderwijs, kleding en voedsel. Ook is er het Lighthouse waar baby’s en kinderen kunnen worden opgevangen als hun ouders niet meer voor hen kunnen of willen zorgen. Hiervoor heeft het Lighthouse ook het ‘babyluik’, wat de mogelijkheid biedt aan moeders om anoniem hun kind af te staan. De stichting helpt en bemoedigd ook zwangere vrouwen en moeders die niet voor hun kind (denken te) kunnen zorgen. Vanuit onze gemeente zijn Peter en Carolien van Leeuwen vanuit Nederland bij deze stichting betrokken. Voor meer informatie: www.lightforthechildren.nl

Diaconale collecten op de andere zondagen die geen specifiek doel hebben, worden gebruikt om (financiële) hulp te verlenen aan mensen in (diaconale) nood. Wat mooi dat we als gemeente en diaconie een helpende hand kunnen bieden, als broeders en zusters aan elkaar, en buiten de gemeente. Als u weet van nood van uw naaste of van uzelf, aarzel niet om contact op te nemen met een (wijk)diaken, Wij helpen u graag verder, ook met het kijken naar de juiste oplossing.

 

Rekeningen

Kerkvoogdij:
 

NL83RABO0118349619
t.n.v. HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
 

Diaconie:
 

NL12RABO0115300538
t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
 

Verenigingen:
 

NL28RABO0117202614
t.n.v. HHG Ede, Bennekom,Wageningen e.o
(Met vermelding van doel en vereniging)

Beelduitzendingen

  • © hersteld hervormde kerk 2023