Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Collecte

Onderaan deze pagina kunt u uw gaven overmaken via Ideal.

De collectedoeleinden zijn:

Zondag 28 mei (Eerste Pinksterdag):
1e collecte - Diaconie (Zending HHK) *
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Maandag 29 mei (Tweede Pinksterdag):
1e collecte - Diaconie (Zending HHK) *
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 4 juni:
1e collecte - Diaconie (Open Doors) **
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 11 juni:
1e collecte - Diaconie (Noodlijdende gemeenten en personen) ***
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 18 juni:
1e collecte - Diaconie (GDC) ****
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 25 juni:
1e collecte - Diaconie (Wycliffe comite? Karels) *****
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Op zondag 28 mei en maandag 29 mei, Eerste en Tweede Pinksterdag, wordt de jaarlijkse Pinksterzendingscollecte gehouden. Misschien kent u het lied: ‘Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods Woord ons beloofd...’. Deze belofte werd vervuld toen de Heilige Geest werd uitgestort en zal blijven tot Christus terugkomt. Pinksteren herinnert ons hieraan en we bidden dat deze belofte wordt vervuld. Maar er is ook een opdracht aan verbonden: we moeten het woord van Jezus Christus aan alle mensen verkondigen. De krant meldde dit voorjaar dat 34 % van de wereldbevolking nog niet bereikt is met het Evangelie. Dat komt doordat sommige mensen in afgelegen gebieden leven, of doordat sommige regeringen tegen het Evangelie zijn. Maar ook doordat er niet voldoende middelen en niet voldoende mensen zijn om het zendingswerk ter hand te nemen. De Heere belooft dat er stromen van zegen zullen komen. Zijn huis zal vol worden. Vanuit alle windstreken worden mensen toegebracht. Daarvoor wil Hij het zendingswerk gebruiken. ZHHK voelt haar verantwoordelijkheid en wil het werk voortzetten en uitbreiden, in Malawi en in Suriname. Maar ook in veel andere gebieden waar mensen verloren gaan omdat zij niet weten van de Heere Jezus. U kunt helpen door te bidden voor het zendingswerk en door een gift te geven aan de pinksterzendingscollecte. De opbrengst gaat naar het werk in Suriname, Malawi en andere landen waar HHK-leden met een zendingsopdracht actief zijn. U kunt ook direct een gift overmaken (IBAN: NL61 RABO 0113 2182 30, t.n.v. Zending Hersteld Hervormde Kerk te Veenendaal). We bedanken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

** Zondag 4 juni is de zondag voor de vervolgde kerk. Traditiegetrouw is de eerste zondag na Pinksteren de Zondag voor de Vervolgde Kerk, want na de uitstorting van de Heilige Geest begon ook de vervolging. De diaconale collecte op deze zondag is bestemd voor Open Doors.

*** Op zondag 11 juni wordt er gecollecteerd voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen. Door middel van dit fonds helpen gemeenten op financieel gebied elkaar zodat geld(gebrek) geen belemmering hoeft te zijn voor een goede voortgang van de Woordverkondiging en het gemeenteleven. In het bijzonder zijn het de kleine(re) gemeenten die door het fonds geholpen worden. Maar er zijn ook gemeenten die onverwachts of vanwege bijzondere omstandigheden tijdelijk financiële hulp nodig hebben. Deze gemeenten kunnen, onder voorwaarden ondersteuning uit het noodfonds krijgen om de moeilijke periode te overbruggen.

Ook kan het fonds ondersteuning bieden ter stimulering van het beroepingswerk. De bijdrage vanuit het stimuleringsfonds is in principe voor een periode van vijf jaar. Gedurende de ondersteuningsperiode wordt de stimuleringsbijdrage elk jaar met 20% afgebouwd. In de afgelopen jaren zijn op deze wijze veel gemeenten geholpen die nu in staat zijn om zelfstanding de predikantsplaats financieel in stand te houden.

**** Op zondag 18 juni is de diaconale collecte bestemd voor de Generale Diaconale Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk, voor diaconale doelen in Malawi. Malawi is een land dat de afgelopen jaren geteisterd werd door overstromingen en honger. Al lange tijd ondersteunt de generale diaconale commissie projecten van de Reformed Presbyterian Church (RPC) in Malawi. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het uitdelen van voedsel aan gemeenteleden, zaad voor maïs en stekken van zoete aardappels en voor projecten voor verbetering van de landbouw.

***** Op zondag 25 juni, Avondmaalszondag, is de diaconale collecte (inclusief de collecte aan de Avondmaalstafel) bestemd voor het Bijbelvertaalwerk in Tanzania, ondersteund door Wycliffe Comité Karels.

 

Diaconale collecten op de andere zondagen die geen specifiek doel hebben, worden gebruikt om (financiële) hulp te verlenen aan mensen in (diaconale) nood. Wat mooi dat we als gemeente en diaconie een helpende hand kunnen bieden, als broeders en zusters aan elkaar, en buiten de gemeente. Als u weet van nood van uw naaste of van uzelf, aarzel niet om contact op te nemen met een (wijk)diaken, Wij helpen u graag verder, ook met het kijken naar de juiste oplossing.

 

Rekeningen

Kerkvoogdij:
 

NL83RABO0118349619
t.n.v. HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
 

Diaconie:
 

NL12RABO0115300538
t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
 

Verenigingen:
 

NL28RABO0117202614
t.n.v. HHG Ede, Bennekom,Wageningen e.o
(Met vermelding van doel en vereniging)

Beelduitzendingen

  • © hersteld hervormde kerk 2023