Meer over Kerkdiensten

Collecte

Wilt u digitaal uw gave doneren aan de 3 collecten die in de dienst worden gehouden dan kan dat hieronder via ideal:

 
 
 
Geven
 
 
 

Zondag 10 januari:

1e collecte - Diaconie*
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 17 januari:

1e collecte - Diaconie**
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Donderdag 21 januari

1e collecte - Diaconie
2e collecte - Kerkvoogdij

Zondag 24 januari:

1e collecte - Diaconie
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 31 januari:

1e collecte - Diaconie
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

* Op 10 januari is de diaconale collecte bestemd voor de Stichting Schuilplaats. Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke instelling voor Bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening op maat. De hulpverleners combineren professionaliteit met een aan de Bijbel ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met de medemens. De hulpverlening van Schuilplaats draagt bij aan (nieuw) perspectief bij mensen die door uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen: persoonlijk, in huwelijk, gezin of maatschappij.

** Op 17 januari wordt gecollecteerd voor de Generale Diaconale Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk met als bestemming diaconale projecten in Malawi.

 

Alle collecten bevelen we van harte bij u aan. Ook nu de collecte alleen digitaal plaatsvindt, is het belangrijk dat de inkomstenstroom op peil blijft. Zo kunnen we als gemeente onze diaconale taak voort blijven zetten. Laten we ook nu van onze over- vloed rijk blijven geven voor God en onze naaste!

Rekeningen

Kerkvoogdij:
 

NL83RABO0118349619
t.n.v. HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
 

Diaconie:
 

NL12RABO0115300538
t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
 

Verenigingen:
 

NL28RABO0117202614
t.n.v. HHG Ede, Bennekom,Wageningen e.o
(Met vermelding van doel en vereniging)

Beelduitzendingen

  • © hersteld hervormde kerk 2021