Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Collecte

Wilt u digitaal uw gave doneren aan de 3 collecten die in de dienst worden gehouden dan kan dat hieronder via ideal:

 
 
 
Geven
 
 
 

 

Zondag 8 mei:
1e collecte - Diaconie (Voedselbank Ede) *
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 15 mei: 
1e collecte - Diaconie
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 22 mei
1e collecte - Diaconie (CVVE noodopvang Oekraïners) **
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)
1e collecte - Diaconie (Gevangenzorg Nederland) ***
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 29 mei
1e collecte - Diaconie
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Op zondag 8 mei is de diaconale collecte bestemd voor de Voedselbank Ede. Voedselbank Ede helpt mensen die onder het bestaansminimum leven. De hulp bestaat uit het wekelijks verstrekken van een zo gevarieerd mogelijk voedselpakket. Voedselhulp kan worden aangevraagd via diverse hulpverlenende instanties. Het verzorgingsgebied is de hele gemeente Ede. De voedselpakketten worden onder andere samengesteld uit levensmiddelen, die niet meer via de normale distributieketen kunnen worden verkocht. Deze levensmiddelen worden beschikbaar gesteld door producenten en handelaren. Meer informatie vindt u op www.voedselbankede.nl.

** Op zondag 22 mei is de diaconale collecte bestemd voor CVVE, voor de noodopvang van Oekraïners binnen de gemeente Ede. CVVE heeft van de gemeente de vraag gekregen te fungeren als coördinatiepunt waar vraag en aanbod bij elkaar komen. CVVE houdt zich bezig met het inzamelen van gevraagde goederen en het coördineren van het aanbod aan activiteiten op de opvanglocatie en daarbuiten. Kijkt u ook eens op de website www.cvvede.nl.

*** Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) is de diaconale collecte bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. Het bezoeken van gevangenen is een Bijbelse opdracht (Mattheüs 25:36), en in de christelijke traditie altijd één van de zeven werken van barmhartigheid geweest. Gevangenzorg Nederland geeft gehoor aan deze Bijbelse opdracht, op verschillende manieren: door middel van bezoekwerk, het geven van cursussen en het begeleiden naar werk. Meer informatie vindt u op www.gevangenenzorg.nl.

Alle collecten bevelen we van harte bij u aan. Ook nu de collecte alleen digitaal plaatsvindt, is het belangrijk dat de inkomstenstroom op peil blijft. Zo kunnen we als gemeente onze diaconale taak voort blijven zetten. Laten we ook nu van onze overvloed rijk blijven geven voor God en onze naaste!

 

Rekeningen

Kerkvoogdij:
 

NL83RABO0118349619
t.n.v. HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
 

Diaconie:
 

NL12RABO0115300538
t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
 

Verenigingen:
 

NL28RABO0117202614
t.n.v. HHG Ede, Bennekom,Wageningen e.o
(Met vermelding van doel en vereniging)

Beelduitzendingen

  • © hersteld hervormde kerk 2022