Dagelijks Woord

Meer over Contactpersonen

Contactpersonen

Neem contact op met de mensen van de HHG Ede.

Voor ontbrekende contactgegevens verwijzen we u naar de besloten gemeente-app van Scipio.

Activiteitencommissie

C. van Leeuwen

Functie: voorzitter
Email: cvisser@hhgede.nl

J. van Duijn

Functie: Notulist
Email: jvanduijn@hhgede.nl

M. van de Kamp

Functie: Vice-secretaris
Email: mvandekamp@hhgede.nl

A. Zondag

Functie: Secretaris
Email: azondag@hhgede.nl

M. Van den Vliet

Functie: Penningmeester
Email: mvandenvliet@hhgede.nl

W. van Asselt

Email: wvanasselt@hhgede.nl

Bedrijfshulpverlening

C. Koekoek

Functie: Coördinator
Email: bhv@hhgede.nl

Catechisatie

Ds. W. Schinkelshoek

Ds. W. Schinkelshoek

Telefoon: 0318 701 625 / 06 542 152 85
Email: ws@solconmail.nl

Evangelisatie

N. Oudijn

N. Oudijn

Email: noudijn@hhgede.nl

Interne vertrouwenspersoon

H. (Rineke) Heij

H. (Rineke) Heij

Telefoon: ​0318655922 / 0617820877
Email: vertrouwenspersoonRH@hhgede.nl

E. Duifhuizen

E. Duifhuizen

Telefoon: 06-46476727
Email: vertrouwenspersoonED@hhgede.nl

Jeugdvereniging

A. Evers

A. Evers

Functie: JV-16 (secretaresse)
Email: aevers@hhgede.nl

G. Roelofs

G. Roelofs

Functie: JV-16
Email: groelofs@hhgede.nl

G.E. Jansen

G.E. Jansen

Functie: JV+16 (voorzitter)
Email: gejansen@hhgede.nl

T. van Spronsen

Functie: JV-16
Email: tvanspronsen@hhgede.nl

E. De Bijl

Functie: JV+16
Email: edebijl@hhgede.nl

T. van de Kamp

Functie: JV+16
Email: tvandekamp@hhgede.nl

Kerkbode

J. van Leeuwen

Email: jvanleeuwen@hhgede.nl

H.C. Oudijn

Functie: eindredactie
Email: houdijn@hhgede.nl

Kerkvoogdij

H.J. Aalbers

H.J. Aalbers

Telefoon: 0642127936
Email: haalbers@hhgede.nl

D. Marchal

Functie: Penningmeester
Email: dmarchal@hhgede.nl

C. Schipper

C. Schipper

Functie: Secretaris
Email: cschipper@hhgede.nl

A. Keurhorst

Email: akeurhorst@hhgede.nl

H. Pluimers

Email: hpluimers@hhgede.nl

B. van den Bosch

Functie: Ouderling-kerkvoogd
Telefoon: 06-82940461
Email: bvandenbosch@hhgede.nl

Kinderclub ‘De Zaaier’

W. Karels

W. Karels

Functie: Secretaris Kinderclub
Email: kinderclub@hhgede.nl

N. de Kool

Functie: Voorzitter Kinderclub
Telefoon: 06-49466076
Email: kinderclub@hhgede.nl

Kindercrèche

J. Bouwheer

Telefoon: 0612 14 02 63
Email: kindercreche@hhgede.nl

Kosters/beheerders

A. Budding

Functie: Hulpkoster
Email: abudding@hhgede.nl

D.J. Buitink

D.J. Buitink

Functie: Hulpkoster
Telefoon: 0610551628
Email: dbuitink@hhgede.nl

J. en C. Hordijk

Functie: Beheerders en kosters
Telefoon: 0653612533 en 0653612533
Email: jhordijk@hhgede.nl

P.J. van Wageningen

Functie: Hulpkoster
Email: pjvanwageningen@hhgede.nl

Lidmatenkring

Ds. W. Schinkelshoek

Ds. W. Schinkelshoek

Telefoon: 0318 701 625 / 06 542 152 85
Email: ws@solconmail.nl

Kerkenraad

J. van Wolfswinkel

Functie: Ouderling
Telefoon: 0318 – 652846
Email: jcvanwolfswinkel@hhgede.nl

J. Visser

Functie: Ouderling | scriba
Telefoon: 0318-690160
Email: jvisser@hhgede.nl

K. de Kool

Functie: Diaken | Penningmeester Diaconie
Email: kdekool@hhgede.nl

H. van den Brink

Functie: Diaken
Telefoon: 0318-637901
Email: hvandenbrink@hhgede.nl

J. Karels

Functie: Diaken | Secretaris Diaconie | Preekregelaar
Telefoon: 0318-302232
Email: jkarels@hhgede.nl

J. van Harten

Functie: Diaken
Telefoon: 0318-751039
Email: jvanharten@hhgede.nl

J. Lam

Functie: Ouderling | Preekregelaar
Telefoon: 06-40555009
Email: jlam@hhgede.nl

B. van den Bosch

Functie: Ouderling-kerkvoogd
Telefoon: 06-82940461
Email: bvandenbosch@hhgede.nl

Organisten

J. van Wolfswinkel

Functie: Ouderling
Telefoon: 0318 – 652846
Email: jcvanwolfswinkel@hhgede.nl

M.A. Buitink

M.A. Buitink

Telefoon: 0318-618 555
Email: mabuitink@hhgede.nl

K. Mouthaan

Email: kmouthaan@hhgede.nl

W. Karels

W. Karels

Email: wkarels@hhgede.nl

Predikant

Vacant -

Puzzelhoekje

Debora Moerman

Email: puzzelhoekje@hhgede.nl

Schoonmaak

M. Schippers

Email: mschippers@hhgede.nl

Vrijwilligershulp

D. van der Welle

D. van der Welle

Telefoon: 0318-572166
Email: dvanderwelle@hhgede.nl

M. Oostrom

Telefoon: 06-44591308
Email: vrijwilligershulp@hhgede.nl

C. van der Sluijs

Telefoon: 06-55086368
Email: vrijwilligershulp@hhgede.nl

Vrouwengesprekskring

H. Adam

Telefoon: 06-18390280
Email: vrouwengesprekskring@hhgede.nl

Webmaster

H.J. Aalbers

H.J. Aalbers

Telefoon: 0642127936
Email: haalbers@hhgede.nl

Werkgroep autisme

A. Evers

A. Evers

Functie: JV-16 (secretaresse)
Email: aevers@hhgede.nl

T. Pluimers

Email: tpluimers@hhgede.nl

Zending

S. E. Adam

S. E. Adam

Functie: TFC Bijbelvertaalwerk fam. Karels
Email: eadam@hhgede.nl

Rekeningen

Kerkvoogdij:
 

NL83RABO0118349619
t.n.v. HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
 

Diaconie:
 

NL12RABO0115300538
t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
 

Verenigingen:
 

NL28RABO0117202614
t.n.v. HHG Ede, Bennekom,Wageningen e.o
(Met vermelding van doel en vereniging)

Agenda

Bekijk de kerkagenda

  • © hersteld hervormde kerk 2024