Dagelijks Woord

Meer over Verenigingen

JV Ichthus

Jongeren in de gemeente zijn heel belangrijk. JV Ichthus wil een plek zijn waar jongeren elkaar ontmoeten, nadenken over de bijbel en thema’s en ook veel gezelligheid ervaren.

Omdat er tussen jongeren van 12 en jongeren van bijvoorbeeld 22 best grote verschillen bestaan doen we soms dingen met z’n allen (gezamenlijke avonden), maar de meeste JV-avonden zitten we gesplitst in een JV -16 en een JV +16 26 groep. Globaal heeft de ene week de -16 JV, en de andere week de +16. In de kerkbode staat de planning van die maand beschreven. Tijdens een JV-avond denken we na over een thema en gaan we daarover in gesprek, en hebben we na de pauze (die gevuld is met chips, drinken en soms frituur) een leuke activiteit. Naast deze avonden hebben we gezamenlijke sprekersavonden, activiteitenavonden en natuurlijk het JV-kamp!

Daarnaast verschijnt 2x per jaar onze nieuwsbrief ‘het Visnet’ waarin nieuws over de avonden en JV-leden en een fotoimpressie staat. Deze nieuwsbrief ontvangen ouders 2x per jaar digitaal en een aantal exemplaren staan in de lectuurbak in de kerk.

We vinden het belangrijk dat we met de JV de jongeren uitnodigen om laagdrempelig na te denken over Bijbelse onderwerpen. Dit temeer omdat in de leeftijdsfase 12-25 belangrijke vragen op jongeren afkomen. Daarnaast komen de jongeren uit deze gemeente vaak uit verschillende plaatsen en verschillende scholen. Juist in deze leeftijdsgroep is het belangrijk jongeren een platform te bieden waar zij leeftijdgenoten uit onze kerk kunnen ontmoeten. Door samen over de Bijbel na te denken en samen dingen te ondernemen groeit de band met de gemeente en blijven jongeren betrokken en in beeld.

Wij als JV-leiding zien het als een uitdaging om, betrokken op het individu, de JV-avonden en activiteiten zo in te vullen dat het voor onze jongeren plezierig is om deel van de vereniging uit te maken. Als jongeren zich welkom voelen en samen met ons op zoek gaan in Gods Woord naar wat Hij van ons vraagt, denken we dat de JV een waardevolle plek is om te zijn.

Het e-mailadres van de jeugdvereniging is ichthus@hhgede.nl. Heb je een vraag dan kan je die per mail stellen of bellen/appen naar Arja (06-24986274). Als u/jij ook de nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u dit ook via deze weg aangeven. Je bent van harte welkom!

  • © hersteld hervormde kerk 2024