Huishoudelijk reglement

De kerkvoogdij heeft voor het gebruik van onze kerk een huishoudelijk reglement opgesteld. Afgelopen najaar hebben alle leidinggevenden in onze gemeente deze al toegestuurd gekregen.

Op verzoek bij de secretaris kunt u een papieren exemplaar ontvangen. We vragen iedereen van dit reglement kennis te nemen. Deze kunt u hier downloaden (PDF).

  • © hersteld hervormde kerk 2021