Dagelijks Woord

Meer over Verenigingen

Ouderenmiddag

Een keer in de maand worden er in onze gemeente ouderenmiddagen georganiseerd. Het zijn middagen, waarin Gods Woord centraal staat. Er wordt een Schriftgedeelte gelezen, waarna er verder wordt doorgesproken over dit gedeelte. In de pauze is er tijd en mogelijkheid voor onderling contact.

Het is goed en aangenaam om als ouderen in een ontspannen sfeer samen te zijn rondom Gods Woord. De middagen beginnen om 14.30 uur en duren tot ongeveer 16.30 uur.

U bent hartelijk welkom op de ouderenmiddag als:

-U 65 jaar of ouder bent.
-Uw echtgenoot/echtgenote de leeftijdsgrens van 65 al bereikt heeft (en u zelf nog jonger bent).
-U zich eenzaam voelt en graag met anderen bijeen wil komen op een woensdagmiddag, waar de Bijbel open gaat.
-Nog geen 65 jaar bent, maar toch graag de ouderenmiddag zou willen bezoeken.

Contactpersoon:
Dhr. Slotegraaf
kslotegraaf@hhgede.nl
o318-413483

Agenda

Bekijk de kerkagenda

  • © hersteld hervormde kerk 2024