Dagelijks Woord

Meer over Verenigingen

Vrouwengesprekskring 'Aan Zijn voeten'

Vrouwengesprekskring ‘Aan Zijn voeten”

De Vrouwengesprekskring van onze gemeente heet “Aan Zijn voeten”; via deze naamgeving willen we tot uitdrukking brengen dat onze bijeenkomsten voornamelijk in het teken staan van Bijbelstudie. De Vrouwengesprekskring van onze gemeente telt ongeveer 40 leden. Het is mogelijk de vereniging op dinsdagochtend of woensdagavond te bezoeken; op beide bijeenkomsten wordt, zoveel mogelijk, hetzelfde onderwerp besproken.

Hoe ziet een verenigingsbijeenkomst er uit?

Voordat de bijeenkomst begint, is er inloop (vanaf 9:00 uur ‘s ochtends en vanaf 19:30 uur ‘s avonds) en staat de koffie en thee klaar. De ochtend start om 9:30 uur en de avond start om 19:45 uur. Tijdens een 'gewone’ bijeenkomst staat de Bijbelstudie centraal. We volgen hierbij een Bijbelstudieboekje. Een van de leden heeft de leiding tijdens het eerste gedeelte. Na de inleiding is er pauze. In de pauze is er tijd voor ontmoeting en gesprek met elkaar. Na de pauze gaan we meestal in groepjes uiteen om de vragen n.a.v. de Bijbelstudie te bespreken. Tijdens de ochtenden is er kinderoppas aanwezig en wordt de bijeenkomst rond 11:15 uur beëindigd. De avonden eindigen rond 21:15 uur.

Bijzondere ochtenden en avonden

Elk seizoen hebben we ook weleens bijeenkomsten met een andere invulling. Een creatieve bezigheid of bijvoorbeeld een Open ochtend. Op een Open ochtend zijn mannen en vrouwen van binnen en buiten de gemeente van harte welkom.
Als vereniging vieren we Kerstfeest en Pasen. De invulling van deze vieringen wisselt per seizoen. Aan het einde van het seizoen wordt er een gezellige dag georganiseerd door twee leden van de Vrouwengesprekskring.

Wat doen we nog meer?

Als vereniging zijn we aangesloten bij de Hersteld Hervormde Vrouwenbond (HVV). Hierdoor worden we ook uitgenodigd voor landelijke en regionale bijeenkomsten, die door de HHV worden georganiseerd. We willen ook actief zijn door goede doelen onder de aandacht te brengen en deze met de daad te steunen. Dat kan een kledinginzameling zijn, waar we de gehele gemeente bij betrekken.
Twee leden van de vereniging gaan op kraamvisite als er een baby is geboren in de gemeente. Elke ‘gewone’ ochtend worden kaarten ter bemoediging verstuurd naar twee gemeenteleden en iemand van de vervolgde kerk.

Voor wie?

Alle vrouwen van de gemeente zijn hartelijk welkom op onze vereniging! Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar mevr. M.A. Buitink-Heijblom: vrouwengesprekskring@hhgede.nl

Lees hier de statuten van de Vrouwengesprekskring

Agenda

Bekijk de kerkagenda

  • © hersteld hervormde kerk 2023