Dagelijks Woord

Meer over Verenigingen

Vrouwengesprekskring 'Aan Zijn voeten'

Vrouwengesprekskring ‘Aan Zijn voeten”

De Vrouwengesprekskring van onze gemeente heet “Aan Zijn voeten”; via deze naamgeving willen we tot uitdrukking brengen dat onze bijeenkomsten voornamelijk in het teken staan van Bijbelstudie. Per seizoen komen we ongeveer tien keer bij elkaar, zowel op dinsdagochtend als op woensdagavond (de data zijn te vinden in de agenda van de gemeente); op beide bijeenkomsten wordt, zoveel mogelijk, hetzelfde onderwerp besproken. De kring telt ruim 40 leden in leeftijd variërend van ongeveer 25 tot 75 jaar.

Hoe ziet een kringbijeenkomst er uit?

Voordat we starten, is er inloop en staan koffie en thee klaar (’s morgens vanaf 09:15 uur en ’s avonds vanaf 19:30 uur). De ochtend start om 9:30 uur en de avond start om 19:45 uur. Tijdens een 'gewone’ ochtend en avond staat de Bijbelstudie centraal. We volgen hierbij een Bijbelstudieboekje. Er wordt een inleiding gehouden, waarna er pauze is. In de pauze is er tijd voor ontmoeting en gesprek met elkaar. Na de pauze gaan we in groepjes uiteen om de vragen n.a.v. de Bijbelstudie te bespreken. De ochtendbijeenkomst wordt rond 11.15 uur afgesloten. De avonden eindigen rond 21.15 uur.

Bijzondere ochtenden en avonden

Elk jaar houden we een bijeenkomst rond Kerst of Pasen. Aan het einde van het seizoen wordt er een gezellige dag georganiseerd door twee leden van de vereniging.

Wat doen we nog meer?

Als vrouwengesprekskring zijn we aangesloten bij de Hersteld Hervormde Vrouwenbond (HHV). Hierdoor worden we ook uitgenodigd voor landelijke en regionale bijeenkomsten, die door de HHV worden georganiseerd. We willen ook actief zijn door goede doelen onder de aandacht te brengen en deze met de daad te steunen, bijvoorbeeld een kledinginzameling binnen onze gemeente.

In de gemeente worden kraamvisites afgelegd bij geboortes. Elke ”gewone” ochtend en avond worden kaarten ter bemoediging verstuurd naar gemeenteleden en iemand van de vervolgde kerk

Voor wie?

Alle vrouwen van de gemeente zijn hartelijk welkom op onze kring!
Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar  vrouwengesprekskring@hhgede.nl of contact opnemen met Henriëtte, tel: 0318-630979 of 06-18390280.

Lees hier de statuten van de Vrouwengesprekskring

Agenda

Bekijk de kerkagenda

  • © hersteld hervormde kerk 2024