Dagelijks Woord

Meer over Verenigingen

Catechisatie

Afspraken m.b.t. de catechese voor het seizoen 2021 – 2022

1) De catechisatielessen zullen in gezamenlijkheid door dhr. Soeters en ds. Schinkelshoek worden gegeven.

2) De jongeren zitten - op gepaste afstand - in de kerkzaal. Minimaal een stoel er tussen.

3) Tussen de groepen is ca. 10 minuten tijd genomen, zodat er zo weinig mogelijk contact is bij het komen en gaan van de jongeren uit de verschillende groepen. Omdat we wat meer tijd vragen bij het wisselen van de groepen om weg te gaan, zijn de lessen wat korter geworden.

4)     De verdeling is als volgt:

a)      De jongeren van 12 en 13 jaar: 18.30-19.05 uur           ds. W. Schinkelshoek
b)      De jongeren van 14 en 15 jaar: 19.15-19.50 uur           dhr. L. Soeters
c)      De jongeren van 16 en 17 jaar: 20.00-20.35 uur          ds. W. Schinkelshoek
d)      De jongeren van 18 jaar en ouder: 20.45-21.20 uur   dhr. L. Soeters

5) Voor de jongeren van 18 jaar en ouder zullen we, naast het bestaande materiaal, ook thematische onderwerpen kunnen behandelen. We vragen van deze jongeren hun thema op te geven, zodat we erover door kunnen praten.

6) We  gebruiken  dit  seizoen  voor alle jongeren boekje A, neem  het  boekje  van  vorig  jaar mee en lever het in.

7) Het is overbodig om af te spreken dat we op tijd komen, de boekjes bij ons hebben en het  huiswerk gemaakt hebben.

8) Als je voor of op 1 september 2021 12 jaar bent geworden dan ben je welkom in groep a)

dhr. L. Soeters en  Ds.W.Schinkelshoek

Agenda

Bekijk de kerkagenda

  • © hersteld hervormde kerk 2023