Dagelijks Woord

Meer over Vrijwilligerswerk

Activiteitencommissie

De activiteiten die binnen onze gemeente georganiseerd worden hebben een tweeledig doel. Ten eerste ter bevordering van de onderlinge band van de gemeente en ten tweede om via de acties geld bij elkaar te brengen ten bate van de kerkvoogdij.

Via de kerkbode en de website wordt u als gemeentelid door ons op de hoogte gehouden van de op handen zijnde activiteiten.

Hieronder een aantal voorbeelden van activiteiten die we organiseren. Een aantal hiervan komen jaarlijks terug.

- Potgrondactie
- Fietstocht en zomers buffet
- Stamppottenbuffet en rookworstenactie.
- Dienstenveiling
- Oliebollenactie

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Carolien van Leeuwen - voorzitter
Maarten van de Vliet - penningmeester
Anje Zondag - Secretaris
Maartje van de Kamp - vice-secretaris
Jan van Duijn - notulist
Wilfred van Asselt


We zijn via het mailadres actie@hhgede.nl allen bereikbaar voor vragen en opmerkingen over activiteiten.

Stamppottenbuffet 2022

bekijk alle albums

Agenda

Bekijk de kerkagenda

  • © hersteld hervormde kerk 2024