Dagelijks Woord

Meer over Vrijwilligerswerk

Interne vertrouwenspersoon

De kerk wil en hoort een veilige plaats te zijn voor iedereen. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, kan er ongewenst grensoverschrijdend gedrag worden ervaren of gesignaleerd door iemand. Voor mensen die hiermee te maken hebben en die daarover in gesprek willen, heeft onze gemeente 2 vertrouwenspersonen aangesteld. 

Wat is een vertrouwenspersoon? 

Een vertrouwenspersoon is iemand waarmee je in vertrouwen kunt praten over ervaringen met ongewenst gedrag (misbruik) binnen de kerk. Het kan zijn dat je zelf ervaringen hebt met ongewenst gedrag. Maar ook kan het zo zijn dat je signalen ziet waar je je zorgen over maakt en die je graag wil delen. De vertrouwenspersoon biedt in eerste instantie een luisterend oor. Daarnaast kan een vertrouwenspersoon hulp en ondersteuning bieden bij het doen van een melding of een klacht. 

Voor iedereen beschikbaar 

De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor ieder gemeentelid. Iedereen kan te maken krijgen met situaties van ongewenst gedrag (misbruik, ongewenste intimiteiten, grensoverschrijdend gedrag e.d.). Dan is het fijn te weten dat je terecht kunt bij een vertrouwenspersoon. Blijf er niet mee zitten, maar praat erover! 

Geheimhoudingplicht 

De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat er altijd vertrouwelijk om wordt gegaan met de informatie die verteld wordt. Zonder overleg of toestemming zal de vertrouwenspersoon geen verdere stappen ondernemen of iets doen met de informatie die gegeven is. Er worden ook geen inhoudelijke mededelingen gedaan aan de kerkenraad of andere instanties. 

Meldpunt misbruik 

Als Hersteld Hervormde Kerk (HHK) zijn we aangesloten bij het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties. Het Meldpunt kan ondersteuning bieden aan de interne vertrouwenspersoon in de gemeente. Zo kunnen we met elkaar zorgdragen voor een veilige kerk. 

Speciaal voor onze jongeren! 

Ook voor jou is er een interne vertrouwenspersoon beschikbaar als jij zelf te maken hebt met ongewenst gedrag of ziet dat anderen hiermee te maken hebben. Ook voor jou geld dat je er niet mee hoeft te blijven zitten! Praat erover. Mail, bel, WhatsApp, sms… het mag allemaal! 

Maar stel dat jij geen contact durft te leggen? En je zit wel met een vraag of hebt te maken met ongewenst gedrag? Weet dan dat jij - met jouw verhaal - ook anoniem (dat betekent dat je niet hoeft te vertellen wie je bent) terecht kan bij Stichting Chris en Voorkom. Laat dan hen meedenken en blijf er niet alleen mee zitten. 

 

Contactgegevens interne vertrouwenspersonen HHG Ede:

Erik Duifhuizen
VertrouwenspersoonED@hhgede.nl (mail)
06-46476727 (telefoon, WhatsApp, sms) 

Rineke Heij 
vertrouwenspersoonRH@hhgede.nl (mail) 
0318-655922 / 06-17820877 (telefoon, WhatsApp, sms) 

  • © hersteld hervormde kerk 2024