Dagelijks Woord

Meer over Verenigingen

Jonge Lidmatenkring

De jonge lidmatenkring is bedoeld voor alle belijdende lidmaten van de gemeente die in de afgelopen 4 jaar belijdenis hebben afgelegd. De jonge lidmatenkring is erop gericht om hetgeen geleerd is tijdens de catechese, praktisch handen en voeten te geven. Daarnaast is het een opstap naar de lidmatenkring.

Tijdens de avonden wordt er eerst een inleiding gehouden, of we lezen het gedeelte uit het boek dat we gebruiken. Daarna gaan we aan de hand van vragen de stof met elkaar bespreken.

De avonden hebben een informeel karakter en worden bezocht door zo’n 15 - 20 jonge lidmaten. We komen in het winterseizoen eens per maand bij elkaar (zes keer per jaar), meestal op de donderdagavond. De avond begint om 20.00 uur en wordt rond 22:00 uur afgesloten. De jonge lidmatenkring wordt geleid door onze predikant, ds. W. Schinkelshoek

De data staan vermeld in de agenda.

Agenda

Bekijk de kerkagenda

  • © hersteld hervormde kerk 2024