Meer over Vrijwilligerswerk

Oog voor elkaar

Diaconale vrijwilligershulp “Oog voor elkaar”

De vrijwilligershulp is een initiatief van de diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ede, Bennekom en Wageningen e.o. en wordt georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers van deze gemeente. De vrijwilligershulp is aangesloten bij het 1+1=3 project van de NPV.

Doelstelling

Het verlenen van (tijdelijke) hulp aan gemeenteleden die in de thuissituatie zorg nodig hebben en daarvoor niet terecht kunnen bij professionele hulpverlening of mantelzorgers. “Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus.” (Gal. 6:2)

Werkwijze

Heeft u hulp nodig, dan belt u met een contactpersoon van de vrijwilligershulp. De contactpersoon regelt dan een vrijwilliger. Gaat het om langdurige of ingewikkelde hulp, dan komt de contactpersoon eerst bij u langs, om te zien welke hulp en vrijwilliger het beste bij uw situatie past. Het kan ook zijn dat de vraag thuishoort bij een professionele organisatie. In dat geval wordt u naar de juiste instelling doorverwezen.
 

Voorbeelden van hulp

• rijden naar dokter/ ziekenhuis
• wandelen met ouderen/gehandicapten
• oppassen zodat mantelzorger eens weg kan
• gezin opvangen bij ziekte/ kraambed moeder, bv. eten koken, kinderen naar school brengen/ halen, oppassen, evt. aanvullende (huishoudelijke) werkzaamheden zoals strijken enz.
• winkelen of boodschappen doen voor of met iemand
• kleine klusjes • etc.

Overige activiteiten

• Bezoekwerk ouderen:
Aan de ouderen uit de gemeente boven de 70 jaar die dat op prijs stellen en andere gemeenteleden die daar behoefte aan hebben wordt ongeveer eens per 6 weken een bezoek gebracht door een vaste vrijwilliger.

• Werkgroep autisme:
Binnen onze gemeente bleek behoefte te bestaan aan meer aandacht voor mensen met autisme en hun naasten, en een stuk bewustwording over wat autisme is. Daarom is de werkgroep autisme gestart. Wij zijn te benaderen wanneer er vragen zijn over autisme of aanverwante zaken. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een psychisch probleem, ADHD, verstandelijke beperking. Wij willen een luisterend oor bieden, met u/jou meedenken, zorgen dat u/jij zich binnen de gemeente gezien en gehoord voelt, maar kunnen ook doorverwijzen naar de juiste contactpersoon binnen de gemeente of naar externe hulpverlening. Dit alles met als doel, dat u/jij binnen de gemeente uw plek heeft en zich veilig voelt, om zo onderdeel te zijn van Gods Koninkrijk. Ieder mens doet er toe!

De contactpersonen van de werkgroep zijn: Tineke Pluimers, Arja Evers en Marjolein van de Craats. U vindt onze gegevens in de gemeentegids.

Afspraken

• Alle vrijwilligers hebben zwijgplicht, dus er wordt zorgvuldig met uw privacy omgegaan
• De hulp die verleend wordt is gratis, wel wordt er, als het vervoer betreft, een reiskostenvergoeding gevraagd. Mocht dit problemen opleveren, kan er een tegemoetkoming van de diaconie worden gevraagd.

Vrijwilligers

Het ene moment heeft u misschien hulp nodig van de thuiszorg, op een ander moment kunt u misschien wat terugdoen door een ander te helpen. Dit kan door zelf vrijwilliger te worden bij de vrijwilligershulp. U kunt zelf aangeven voor welke taken u ingezet wilt worden en hoe vaak. Ook mannen en jongeren zijn van harte welkom! U kunt zich aanmelden bij een van de contactpersonen.

Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekwerk) kunt u bellen naar: Jeanet Linge (0318-625918) of Dirmia van der Welle (0318-572166). Mailen kan naar vrijwilligershulp@hhgede.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2021