Dagelijks Woord

Meer over Vrijwilligerswerk

Oog voor elkaar

Vrijwilligershulp ‘Oog voor elkaar’

Kunt u voor een bepaalde periode extra ondersteuning gebruiken? Vindt u het fijn om regelmatig bezoek te krijgen? Dan kunnen vrijwilligers vanuit de gemeente u helpen! De vrijwilligershulp is een initiatief van de diaconie en wordt georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers van onze gemeente.

Gemeenteleden ontvangen hulp of bezoek in de thuissituatie wanneer mantelzorg, professionele ondersteuning of hun netwerk niet toereikend is.

‘Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus.’ (Galaten 6:2)

 

Werkwijze

Heeft u hulp nodig, wilt u graag regelmatig bezoek, of signaleert u een hulpvraag bij een gemeentelid, dan kunt u contact opnemen met een van de contactpersonen van ‘Oog voor elkaar’. De contactpersoon gaat op zoek naar een vrijwilliger uit het vrijwilligersbestand. Gaat het om langdurige of ingewikkelde hulp, dan komt de contactpersoon eerst bij u langs, om te zien welke hulp en vrijwilliger het beste bij uw situatie past. Wanneer uw vraag thuishoort bij een professionele organisatie, dan kan de contactpersoon u helpen bij het vinden van een passende organisatie.

Voorbeelden van ondersteuning:

 • Rijden naar huisarts / ziekenhuis.
 • Bezoek en/of wandelen.
 • oppassen zodat mantelzorger eens weg kan
 • Gezin opvangen bij ziekte / kraamtijd moeder.
 • Eten koken, kinderen naar school brengen of ophalen, oppassen,
 • aanvullende huishoudelijke werkzaamheden zoals strijken, kleine klusjes, enz.
 • Winkelen of boodschappen doen voor of met iemand.
   

Bezoekwerk

Aan de ouderen uit de gemeente boven de 70 jaar die dat op prijs stellen en andere gemeenteleden die daar behoefte aan hebben, wordt ongeveer eens per 6 weken een bezoek gebracht door een vaste vrijwilliger.
 

Afspraken
 

 • Alle vrijwilligers hebben zwijgplicht, dus er wordt zorgvuldig met uw privacy omgegaan.
 • De hulp die verleend wordt is gratis. Wel wordt er, als het vervoer betreft, een reiskostenvergoeding gevraagd. Mocht dit problemen opleveren, kan er een tegemoetkoming van de diaconie worden gevraagd.
 • Hulp bij schoonmaken wordt maximaal over een periode van 6 weken gegeven.

 

Vrijwilligers

Het ene moment heeft u misschien zelf hulp nodig , op een ander moment kunt u wellicht iets terugdoen door een ander te helpen. Dit kan door zelf vrijwilliger te worden bij 'Oog voor elkaar’. U kunt zelf aangeven voor welke taken u ingezet wilt worden en hoe vaak. Ook mannen en jongeren zijn van harte welkom! U kunt zich aanmelden bij een van de contactpersonen.
 

HipHelpt

Wanneer u graag van betekenis wilt zijn voor hulpvragen buiten de kerkelijke gemeente, dan kan dat via HipHelpt. ‘Hip’ staat voor Hulp-in-Praktijk.

HipHelpt Ede gaat uit van het Diaconaal Platform Ede, is bedoeld voor hulpvragen van alle inwoners van Ede en wordt gevormd door kerkelijke vrijwilligers. HipHelpt matcht hulpvrager en hulpbieder/vrijwilliger op basis van opgegeven hulpactiviteiten, postcode en beschikbaarheid. De coo?rdinatoren van de vrijwilligershulp begeleiden deze hulpvraag verder. Vrijwilligers kunnen zich apart aanmelden voor HipHelpt op www.hipede.nl.

Gemeenteleden die via HipHelpt vrijwilligerswerk doen, vallen onder verantwoordelijkheid van ‘Oog voor elkaar’. De coo?rdinator van HipHelpt stelt de contactpersonen van ‘Oog voor elkaar’ op de hoogte van de match.
 

Contactpersonen

-Marieke Oostrom
-Carolien van der Sluijs

-Dirmia van der Welle, tel. 0318-572166

 • Mailen kan naar: vrijwilligershulp@hhgede.nl

 

Werkgroep Autisme

In onze gemeente zijn er diverse gezinnen met kinderen die extra zorg nodig hebben. Er kan sprake zijn van bijvoorbeeld een ontwikkelingsachterstand, depressieve klachten of een stoornis als autisme of ADHD. Dit kan problemen geven in het dagelijks functioneren van het gezin. Daarnaast kunnen alleenstaanden ook belemmeringen ervaren door bovengenoemde problematiek.

Mocht het zo zijn dat er bij u of in uw gezin ook problemen van deze aard spelen, neem dan gerust contact op met de werkgroep. We denken dan graag met u mee en willen, waar wij kunnen, u ondersteuning bieden.

Als werkgroep zijn we ons ervan bewust dat u ook op andere gebieden zorgen kunt ervaren (in het gezin) en dat we hierin niet volledig kunnen zijn. Als u zorgen heeft op ander gebied of u heeft vragen, schroom ook dan niet om contact op te nemen.
De werkgroep wordt gevormd door Tineke Pluimers en Arja Evers. U kunt met een van hen contact opnemen door te bellen naar 0318-414474 (Tineke Pluimers) of via werkgroepautisme@hhgede.nl.

Agenda

Bekijk de kerkagenda

 • © hersteld hervormde kerk 2024