Dagelijks Woord

Meer over Vrijwilligerswerk

Bedrijfshulpverlening

Kerkbesturen moeten ervoor zorgen dat er tijdens de kerkdiensten en andere bijeenkomsten die onder hun verantwoordelijkheid vallen goede en adequate (eerste) hulp geboden kan worden. Verder moet ervoor gezorgd worden dat de bedrijfshulpverleners (BHV-ers) over voldoende middelen en deskundigheid beschikken om hun taak te kunnen uitvoeren.

Praktisch houdt dit in dat tenminste een persoon aanwezig is die in geval van een calamiteit of het onwel worden van iemand in de kerk hulp kan verlenen.

Als er een ontruiming plaatsvindt vanwege een calamiteit, dient u zich te begeven naar de verzamelplaats bij de pastorie. Daar ontvangt u instructies van de BHV-er.

Zouden de mensen met lichamelijke klachten (waarvan de BHV-ers op de hoogte moeten zijn), dit door willen geven aan de BHV-coördinator? Graag willen wij met u de volgende afspraken maken:

  • Mocht er tijdens de dienst iemand naast u onwel worden, gaat u dan staan en wenk de BHV-er. Deze zal het slachtoffer gaan verplaatsen.
  • Mocht u zich niet lekker voelen en even de kerkzaal willen verlaten, dan is dit geen probleem. Meld dit in het voorbij lopen dan even aan de BHV-er.
  • Als het ontruimingsalarm klinkt in de kerkzaal, zal een lid van de kerkvoogdij u verzoeken om even te blijven zitten. De BHV gaat dan onderzoeken wat er aan de hand is.
  • Mocht er besloten worden om te gaan ontruimen, gebeurt dit op aanwijzing van de BHV. U verzamelt dan bij de voordeur van de pastorie. De kinderen die op de creche zijn worden daar ook naar toe begeleid.
  • Bij een calamiteit in de creche waarschuwt een oppas de BHV, deze zal meelopen om te kijken welke handelingen er moeten worden verricht.
  • Bij het klinken van het brand- /ontruimingssignaal blijft u op de creche. Een BHV-er zal bij u komen om te vertellen hoe verder te handelen.

De coördinator BHV is:

Dhr. C. Koekoek
Tel: 0318 - 756318
E-mail: bhv@hhgede.nl
 

De verantwoordelijke BHV-er zit achter in de kerkzaal, bij binnenkomst direct rechts.

Agenda

Bekijk de kerkagenda

  • © hersteld hervormde kerk 2024