Dagelijks Woord

Meer over Verenigingen

Lidmatenkring

De lidmatenkring is een leerzame avond waarin we met elkaar de Bijbel bestuderen. Alle leden van de gemeente zijn hartelijk welkom. We komen in het winterseizoen eens per maand bij elkaar (zes keer per jaar). Ook dit seizoen gaan we verder met de Efezebrief. We behandelen elke avond één hoofdstuk of een gedeelte ervan. Het is niet nodig om je voor te bereiden, al is het zeker wel nuttig om dat te doen.

De avonden zijn interactief. Eerst denken we na over wat de tekst nu eigenlijk precies zegt. Daarna denken we na over de betekenis ervan voor ons leven. Meestal doen we dit in groepjes met vragen en/of stellingen. Het zijn gewoonlijk leerzame avonden. Het bestuderen van het Woord is het middel waardoor de Heere ons onderwijst, tot bekering roept en leiding geeft aan ons leven. Daarnaast is er ook ruimte voor ontmoeting met elkaar, waarbij je nieuwe contacten kunt opdoen en bestaande contacten kunt verdiepen.

De avonden beginnen om 19:30 uur en eindigen rond 21:30 uur. De lidmatenkring wordt geleid door ds. W. Schinkelshoek.

De data staan vermeld in de agenda.

Agenda

Bekijk de kerkagenda

  • © hersteld hervormde kerk 2024