• " Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. " Galaten 3: 28
  • " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zee├źn. " Psalmen 46: 2
  • " En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. " Hosea 2: 19
  • " Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver! " Spreuken 16: 16
  • " Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. " 1 Johannes 3:18
  • " Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. " Galaten 5: 13
  • " Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. " Filippenzen 2: 13
  • " Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. " Mattheus 12: 50

Meer over Nieuws

Gemeentelijke activiteiten

Schoonmaak kerk
24 jan2018

Woensdagavond wordt er schoongemaakt door:

lees meer
JV -16
26 jan2018
Catechisatie
29 jan2018

Catechisatie.

lees meer

Op dinsdag is er weer een ochtend van de vrouwenvereniging.

lees meer

Op woensdag is er weer een avond van de vrouwenvereniging.

lees meer
Gemeenteavond
01 feb2018
Schoonmaak kerk
02 feb2018

Vrijdagmorgen wordt er schoongemaakt door:

lees meer
JV +16
02 feb2018

Jeugdvereniging 'Ichthus' start om 20.00 uur voor de jongeren van 16 jaar en ouder.

lees meer

Op zaterdag is er weer gebedskring. Van harte welkom om samen de HEERE te danken en de gemeente op te dragen in gebed. We...

lees meer

Preekbespreking -16 na ochtenddienst.

lees meer
Catechisatie
05 feb2018

Catechisatie.

lees meer

Deze kennismakingsavond voor nieuwe leden vervalt. Er volgt z.s.m. een nieuwe datum.

lees meer
Collectemunten
07 feb2018

Tussen 18.30 en 19.30 uur kunt u collectemunten kopen in de kerk.

lees meer
Zendingsmiddag
07 feb2018

Heb je ook al weer zin in club? De volgende keer, woensdag 7 februari 2018 bij leven en welzijn, hebben we onze jaarlijkse...

lees meer
Jonge Lidmatenkring
08 feb2018

Jonge Lidmatenkring van 19.30 - 22 uur.

lees meer
Schoonmaak kerk
08 feb2018

Donderdagmorgen wordt er schoongemaakt door:

lees meer
Koffie na de dienst
11 feb2018

Koffie drinken na de dienst.

lees meer
Catechisatie
12 feb2018

Catechisatie.

lees meer

Kerkenraadsvergadering (na de gemeenteavond).

lees meer
Schoonmaak kerk
14 feb2018

Woensdagavond wordt er schoongemaakt door:

lees meer
Collectemunten
15 feb2018

Tussen 18.30 en 19.30 uur kunt u collectemunten kopen in de kerk.

lees meer
Lidmatenkring
15 feb2018

De lidmatenkring begint om 19:30 uur. Iedereen is opnieuw hartelijk welkom.  

lees meer
JV -16
16 feb2018

Jeugdvereniging "Ichthus" start om 19.30 (inloop 19.15) uur voor -16.

lees meer
Klusmorgen
17 feb2018

Zaterdag gaan we weer klussen in en om de kerk. 

lees meer

Op zaterdag is er weer gebedskring. Van harte welkom om samen de HEERE te danken en de gemeente op te dragen in gebed. We...

lees meer

Preekbespreking na avonddienst.

lees meer
Catechisatie
19 feb2018

Catechisatie.

lees meer

Alle vrouwen van de gemeente zijn van harte welkom. Bent u nog nooit eerder geweest? Kom vrijblijvend een keertje kijken!

lees meer

Op woensdag is er weer een avond van de vrouwenvereniging.

lees meer

Woensdag is er een extra ouderenmiddag ingepland. Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.30 uur en eindigen we om ongeveer 16.30...

lees meer
Schoonmaak kerk
23 feb2018

Vrijdagmorgen wordt er schoongemaakt door:

lees meer
JV +16
23 feb2018

Jeugdvereniging 'Ichthus' start om 20.00 uur voor de jongeren van 16 jaar en ouder.

lees meer
Schoonmaak kerk
28 feb2018

Woensdagavond wordt schoongemaakt door:

lees meer

Bezinningsavond op het Heilig Avondmaal van 19.30-20.30 uur. Van 19- 19.30 Censura Morum.

lees meer

Kerkenraadsvergadering.

lees meer
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: