• " En hetzij dat een lid lijdt,
  zo lijden al de leden mede
  "
  1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Projecten

2021 - Syrië

Project 2021.08

Noodhulp Dara'a door ZOA

Aanleiding
In het zuiden van Syrië is al sinds de aanvang van de oorlog in 2010 veel strijd gaande. De bevolking in Dara is heel divers, waardoor er veel spanningen zijn. Als gevolg van mislukte onderhandelingen, is dat op 28 juli weer geïntensiveerd. Diverse pogingen om het weer te stabiliseren en partijen met elkaar te laten praten, zijn nog niet gelukt. In de laatste update van 2 augustus blijkt dat er al 24.000 mensen op de vlucht zijn, intern (in dit gebied). Zij hebben onderdak gevonden in 4 scholen en 2 moskeeën. De noodhulp om voeding, medische steun en andere noodzakelijke levensmiddelen te delen, komt moeizaam op gang, met name omdat het zo onveilig is het gebied te betreden. Alle steun is dus hard nodig. Wij (onze ZOA collega’s in Syrië) zijn benaderd door Syria Trust. Zij hebben als lokale organisatie al toegang tot deze shelters en kunnen daar steun bieden. Dit betekent dat als ZOA hen gaat steunen, zij binnen een week de betreffende middelen daar ter plekke aan de mensen in nood kan uitdelen.

Te bieden hulp
Er is gesproken over de meest nodige nood en er is besloten dat er wasmiddel, ontsmettingsmiddelen, emmers, shampoo en tandpasta uitgedeeld gaat worden. Dat lijkt of ‘voelt’ wellicht minder relevant, maar dit zijn nodige middelen om de kans op besmetting met en verspreiding van ernstige ziektes in zulke slechte omstandigheden (met veel mensen in zulke gebouwen etc) te voorkomen. Het is moeilijk om het gebied in te komen. Om die reden zal ZOA de informatie ontvangen van Syria Trust over welke middelen het meest nodig zijn. ZOA zal nauw afstemmen met de lokale overheden, maar de distributie vindt dan plaats via Syria Trust. Om overlap te voorkomen en goede afstemming te bevorderen, maakt ZOA ook deel van de ‘UN coordinated Response’ en wordt alles wat verspreid wordt ook met hen gedeeld.

De distributie van de goederen zal voor iedereen in de schuilplaatsen zijn, waarbij dit vooral zal gaan om ouderen, kinderen en vrouwen. Mannen zijn minder aanwezig in het gebied, vanwege de al tien jaar durende oorlog. Je kunt er van uit gaan dat dit de meest kwetsbare personen zijn; mensen die minder kwetsbaar zijn zullen gezien de omstandigheden allang het gebied uitgevlucht zijn.

Het aantal gezinnen dat steun zal ontvangen is het volgende:

 • Zat Alnetaqeen school 100HH (huishoudens)
 • Maysaloon school 25HH
 • Al Shareeyeh secondary school 65HH
 • Heteen school 60HH
 • Abd Arahman Mosque (moskee) 55HH
 • Mousa Mosque 25HH

Na de bovenstaande distributie, is het de bedoeling dezelfde middelen uit te gaan delen aan de bevolking die er al woonde. Dit is beter voor de manier waarop de lokale bevolking naar de komst van de IDP’s (binnenlandse vluchtelingen kijkt.

De GDC draagt voor zo'n 40% bij aan dit project. 

Project 2021.09

Hulp kerken Levant door Stichting Ismaël

voor diaconale ondersteuning van lokale diaconieën in Libanon en Syrië

Aanleiding
De economische situatie in Syrië en Libanon is enorm slecht, oorzaken zijn oorlog, politieke incompetentie en economische boycot. De lokale kerken kunnen juist nu hun christelijke bewogenheid en naastenliefde tonen, zodat niet alleen in Woorden, maar ook in daden (praktische hulpverlening) getuigd kan worden.

Projectdoelstelling
De economische situatie in Syrië en Libanon is enorm slecht, oorzaken zijn oorlog, politieke incompetentie en economische boycot. De lokale kerken kunnen juist nu hun christelijke bewogenheid en naastenliefde tonen, zodat niet alleen in Woorden, maar ook in daden (praktische hulpverlening) getuigd kan worden.

Doelgroep
Tot de doelgroep behoren gemeenteleden en mensen in de wijk: gezinnen met kinderen, oudere mensen, mensen met een handicap of een zwakke gezondheid

Iedereen die na de oproep zich meldt bij het kerkgebouw, en kan aantonen hulp nodig te hebben, wordt geholpen, er wordt gecontroleerd op bijvoorbeeld doublures.

Projectaanpak
De predikant van de Baptisten gemeente (ds. Samir Yacco) en een ouderling van een Presbyteriaanse gemeente (mr. George Meassy) (beide in Damascus, zij verrichten al jarenlang vertaalwerk van kinderbijbels en puriteinse lectuur voor jong en oud) zijn de projectleiders ter plaatse, de activiteiten worden volledig daar hun gemeentes uitgevoerd, waarbij de Baptistengemeente van pastor Yacco een centrale rol zal spelen. Zij zullen invulling geven aan de inkoop en uitreiking vanuit het kerkgebouw van allerlei primaire levensbehoeften als olijfolie, eieren, waspoeder, dekens, paracetamol enz. Bij de overhandiging wordt een gebed in gedaan (individueel thuis, of gezamenlijk in de kerk) en er wordt in de meeste gevallen een boekje met Bijbelse inhoud uitgereikt (uit door Stichting Ismaël mogelijk gemaakte vertaal- en distributieprojecten); soms kloppen mensen later bij de kerk aan en vragen om een Bijbel, of komen naar de diensten.

De GDC steunt dit project voor 100%.

Foto’s
Hieronder enkele foto’s van de diaconale activiteiten in Damascus, dit voorjaar uitgevoerd:

 • © hersteld hervormde kerk 2022