• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Projecten

Pleegzorg

Gastopvang is, zoals op de desbetreffende pagina wordt uitgelegd, bedoeld voor een kortdurend verblijf (6 weken tot max. 3 maanden) of weekend- en vakantieopvang. Bij een langere of intensievere vorm van opvang is sprake van pleegzorg. Hiervoor kan De Vluchtheuvel doorverwijzen naar Timon. Er zijn echter ook andere instellingen en voorzieningen, zoals gezins- en logeerhuizen, vormen van begeleid wonen en zorgboerderijen. Een overzicht daarvan vindt u hier.  

Verder attenderen wij u op de zogenaamde pleegzorgdagen die jaarlijks georganiseerd worden door de werkgroep pleegzorg, deel van het platform jeugdhulpverlening. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor ouders, zowel voor vragers als voor aanbieders van pleegzorg.

Heeft u nog vragen over pleegzorg, dan kunt u contact met ons opnemen. 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022