• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Projecten

Gastopvang

Soms is het nodig dat een kind of jongere een poosje afstand neemt van de thuissituatie door ergens anders te verblijven. Bijvoorbeeld omdat het thuis niet lekker loopt en het kind een time-out nodig heeft, omdat ouders overbelast zijn of omdat tijdelijke overbrugging naar andere jeugdhulp nodig is. Ook andere omstandigheden kunnen een reden zijn om gastopvang aan te vragen.

De generale diaconale commissie heeft in samenwerking met stichting De Vluchtheuvel gastopvang opgezet. Gastopvang houdt in dat een kind of jongere tijdelijk in een gastgezin verblijft.

Gastopvang in het kort
- Gastopvang is bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar;
- De betrokken jeugd- of gezinshulpverlener ondersteunt de aanvraag tot gastopvang;
- Kortdurend verblijf (6 weken tot max. 3 maanden) of weekend- en vakantieopvang
- De problematiek van uw kind moet passen binnen een gewoon gezin.

Gastgezinnen die ingeschreven zijn bij De Vluchtheuvel zijn gezinnen met een reformatorische identiteit. Bij gastopvang wordt uitgegaan van een periode van zes weken. Met toestemming van alle betrokkenen is verlenging mogelijk tot een periode van twaalf weken. In sommige gevallen wordt gekozen voor weekend- of vakantieopvang. Als de noodzaak bestaat voor verdere verlenging of intensivering van de gastopvang, kan in overleg worden doorverwezen naar pleegzorg. De Vluchtheuvel werkt doorgaans samen met Timon.

Wilt u gastgezin worden, overweegt u gastopvang voor uw kind of wilt als ambtsdragers informatie over gastopvang? Meer informatie is te vinden in de brochures ‘Gastgezin worden’, ‘Gastopvang aanvragen’ en  ‘Informatie voor ambtsdragers en kerkelijk werkers’.

Gastgezin worden?
Gezocht wordt naar ‘gewone’ gezinnen die openstaan voor tijdelijke opvang van kinderen en jongeren. Behalve een stabiele echtpaarrelatie, een veilig opvoedklimaat en een eigen slaapkamer voor de gast, hoeft er niet aan speciale (opleidings)eisen te worden voldaan. Klik hier om u aan te melden als gastgezin.

Kerkbodebericht
Wilt u gastopvang onder de aandacht brengen in uw gemeente? Er is een voorbeeld kerkbodebericht te downloaden wat u hiervoor kunt gebruiken. 

Kosten
- Aan de begeleiding van een plaatsing door De Vluchtheuvel (denk hierbij aan gesprekken met gastouders, ouders en gast) zijn kosten verbonden (€ 755 euro) die voor rekening komen van het gezin.
- Ouders betalen daarnaast € 10,- per dag aan het gastgezin. 

Vragen en aanmelding
Heeft u vragen, wilt u meer weten over gastopvang of wilt u gastgezin worden? Neem dan gerust contact op met het kerkelijk bureau. 

De Vluchtheuvel begeleidt gastopvang. Denk u dat gastopvang passend is voor uw kind en/of wilt u uw kind aanmelden voor gastopvang? Dan kunt u hiervoor terecht bij De Vluchtheuvel.

Contactgegevens De Vluchtheuvel
Website: stichtingdevluchtheuvel.nl/hulp-nodig/hulp-aan/kinderen-en-jeugd/gastopvang
E-mail: info@stichtingdevluchtheuvel.nl
Tel. 0113-213098

Declaratie
Een declaratieformulier voor een aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag is hier te downloaden. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024