• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Jeugddiaconaat

Diaconaat voor en door jongeren

In 2018-2019 heeft de GDC met de HHJO en stichting Ontmoeting geld opgehaald voor de landelijke actie 'Wie goed doet, goed ontmoet'.

Voor diakenen kan het een zoektocht hoe zijn jongeren kunnen betrekken bij diaconale activiteiten en/of hoe zijn diaconale zorg aan jongeren kunnen verlenen. De ervaring leert daarnaast dat het werk van de diaconie bij jongeren lang niet altijd bekend is.

De HHJO en GDC wilden door de actie gezamenlijk bezinning rondom diaconaat bevorderen. Wat zegt de Bijbel hierover? Gods liefde en barmhartigheid komt in het Oude Testament onder andere tot uiting door wetten die Hij geeft. In het Nieuwe Testament vindt dit haar vervulling in Christus. Hij had deze wereld zo lief dat Hij Zijn eigen leven gaf.
Naar aanleiding van de actie is de brochure jeugddiaconaat ontwikkeld. Ook werd er Bijbelstudiemateriaal ontwikkeld voor de clubs en jeugdverenigingen.

Ds. Joppe (voorzitter generale diaconale commissie) over de landelijke actie:

"Bij het woord ‘diaconaat’ denken veel jongeren (en ook ouderen) aan de diakenen in de gemeente. Ze zien hen collecteren en weten dat met de opbrengst van de diaconiecollecte armen worden geholpen. Maar diaconaat houdt veel meer in. Het behoort een taak van de hele gemeente te zijn en daar horen ook jongeren bij! Ik hoop dat onze jongeren door de landelijke actie leren dat diaconaat een Bijbelse opdracht is voor ons allen. Het is van groot belang dat jongeren al jong leren om te zien naar mensen die hulp nodig hebben en zich daarvoor in te zetten, omdat de Heere dit in Zijn Woord van ons vraagt. Het spreekwoord luidt: jong geleerd, is oud gedaan. Als we jong leren goed te doen aan onze naaste, zullen we dat niet snel afleren. Daarbij zie ik in de gemeente verschillende diaconale taken waarbij jongeren heel mooi kunnen worden ingezet."

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024