• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Wat doen wij

Wat doen wij

De generale diaconale commissie houdt zich bezig met:
Het organiseren van toerustingsactiviteiten voor diakenen (jaarlijks wordt er in september een toerustingsdag georganiseerd)
- Het ondersteunen van noodhulpacties, hierbij wordt samengewerkt met andere organisaties
- Advisering van diaconieën (financiën, beleid et cetera)
- Het onderhouden van contacten met diaconale organisaties van andere kerkgenootschappen en landelijke diaconale instellingen
- Beheer van het fonds Ondersteuning diaconieën

Landelijke toerustingsdagen
Ieder jaar wordt op twee locaties (Elspeet en Oud-Beijerland) een landelijke toerustingsdag voor diakenen georganiseerd. Alle diakenen worden hiervoor uitgenodigd. Hierbij is er vooral aandacht voor de praktische kant van het diaconale werk. Er is gelegenheid voor ontmoeting, informatie-uitwisseling en vragenbespreking. De toerustingsdagen worden gehouden op de eerste twee zaterdagen van september. Brochures van de gehouden dagen zijn te downloaden via de website.

Toerusting
In het kader van toerusting worden ook andere activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld regionale bijeenkomsten met gastsprekers, een cursus over psychische nood in de gemeente, een bijeenkomst over pleegzorg et cetera. Informatie hierover wordt via de website, e-mail en de nieuwsbrief gedeeld.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022