• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Samenwerking

Samenwerking

De generale diaconale commissie werkt samen met een aantal (landelijke) organisaties, waaronder Eleos, gastenhuis De Oase, De Vluchtheuvel en Schuilplaats.

Eleos
Eleos is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Ambtsdragers hebben regelmatig behoefte aan advies hoe om te gaan met mensen met psychische problemen. Medewerkers van Eleos houden op elke ambulante zorgvestiging een telefonisch spreekuur. Tijdens die spreekuren kunnen er vragen worden gesteld. Voor meer informatie over de hulpverlening zie ook de website. De generale diaconale commissie participeert in de Raad Van Overleg van Kerken van Eleos.

Diaconaal gastenhuis De Oase - Ouddorp
De Oase is een diaconaal gastenhuis met een reformatorische identiteit. Het betreft een kleinschalig verblijf voor gasten die psychisch en lichamelijk uit balans zijn en toe zijn aan een herstelperiode. Van de gasten wordt verwacht dat zij een bijdrage betalen (voor actuele bedragen zie de website). Wanneer gemeenteleden deze eigen bijdrage niet op kunnen brengen, kan een diaconie hierin financieel ondersteunen. Bij een negatief exploitatieresultaat ontvangt de Oase steunt vanuit de vier deelnemende kerkgenootschappen.

Stichting de Vluchtheuvel
Gemeenteleden kunnen bij De Vluchtheuvel terecht voor psychosociale hulpverlening op christelijke grondslag. Voor meer informatie zie ook de website. Diaconieën kunnen zelf een keuze maken of zij al dan niet bijdragen aan de kosten voor psychosociale hulpverlening aan hun gemeenteleden. De GDC werkt ook samen met De Vluchtheuvel in het kader van gastopvang.

 

Platform Jeugdhulpverlening
In het platform participeren de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) en de Hersteld Hervormde Kerk (GDC). Afstemming vindt plaats over diaconale aangelegenheden, zoals het diaconaal gastenhuis De Oase in Ouddorp en het project Huiselijk geweld en kindermishandeling. Jaarlijks organiseert het platform ook een bijeenkomst voor (aspirant)pleegouders. 


Stichting Schuilplaats

Schuilplaats is een christelijke organisatie die hulp verleent bij een burn-out, huwelijksvraagstukken en andere levensvragen in sociale contexten. Voor de HHK is Schuilplaats betrokken bij ondersteuning in vragen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling en (vermoedens van) seksueel misbruik (buiten pastorale relaties). Schuilplaats faciliteert een aandachtsfunctionaris voor HHK-gemeenten. Zie voor meer informatie over Schuilplaats de website van Schuilplaats en over de betrokkenheid van Schuilplaats bij de HHK de pagina van de GDC over Schuilplaats.

Overzicht diaconale organisaties
Een diaken moet vooral ‘aansturen’ en hoeft allerlei taken niet zelf uit te voeren. Zowel in Nederland als daarbuiten zijn er veel diaconale organisaties waarmee samengewerkt kan worden. Daarom bieden wij als handreiking een overzicht van bij ons bekende organisaties aan. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024