• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Projecten

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Vraag een deskundige om advies 

Huiselijk geweld
Jaarlijks zijn 120.000 kinderen (tussen 0-17 jaar) slachtoffer van kindermishandeling. Een onvoorstelbaar groot getal. Ruim 60% van het huislijk geweld betreft volwassenen die slachtoffer zijn van (ex)partnergeweld. Jaarlijks zijn dat in Nederland minstens 200.000 slachtoffers. De kans dat u in uw omgeving iemand meemaakt die slachtoffer is, is groot. Misschien heeft u een concrete situatie voor ogen waarin u signalen ontvangt van onveiligheid of een onderbuikgevoel heeft die u moeilijk concreet kunt maken. Wat te doen in zo’n situatie? Stelt u eens voor dat desbetreffende over 10 jaar bij u komt en u vraagt waarom u niets gedaan hebt terwijl u er van af wist. Onveilige situaties moeten zo snel mogelijk worden gestopt. Handelen echter is als het vastpakken van een egel: het prikt altijd.

Project huiselijk geweld
Recent is door stichting Schuilplaats, De Vluchtheuvel en het ds. G.H. Kerstencentrum het project ‘Huiselijk geweld en Kindermishandeling’ gestart. Opdrachtgevers zijn de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk (generale diaconale commissie).

De doelstellingen van het project zijn als volgt:
- Het informeren van de kerkelijke achterban over mogelijkheden voor de aanpak van deze problematiek
- Bewustwording van factoren die geslotenheid bevorderen of in stand houden
- Advisering bij situaties van huiselijk geweld. Dit advies kan worden gevraagd door hulpvragers, maar ook familieleden, docenten, ambtsdragers, gemeenteleden, jeugdwerkers en dergelijke
- Advisering van seculiere organisaties die werken met reformatorische gezinnen

Advies
Binnen de organisaties zijn aandachtsfunctionarissen aangewezen die advies kunnen geven bij huiselijk geweld. Zij zijn er voor hulpvragers, familieleden, docenten, ambtsdragers,  gemeenteleden en  jeugdwerkers. Heeft u advies nodig of een vraag  hoe om te gaan met een (probleem)situatie in uw gemeente of bredere kennissenkring? Schroom dan niet om contact op te nemen met van de onderstaande personen.  

De Vluchtheuvel
Aandachtsfunctionaris Joke Zwerus
Tel: 0113-213098

Stichting Schuilplaats

Aandachtsfunctionaris Toke Kalisvaart

E-mail: tkalisvaart@stichtingschuilplaats.nl

Tel.: 0318-547870

Mob.: 06-86854583

Ds. G.H. Kerstencentrum
Aandachtsfunctionaris Gertrude van den Belt
Tel: 0318-517310

Voor het organiseren van toerustings- of informatieavonden (bijvoorbeeld voor ambtsdragers of jeugdwerkers) kan er contact opgenomen worden met mevr. S. Snoei.

Kerkbodebericht
Wilt u dit initiatief onder de aandacht brengen in uw kerkelijke gemeente, dan kunt u hiervoor een voorbeeldbericht kerkbodebericht downloaden.

Meldcode
Heeft u te maken met een situatie van huiselijk geweld of zijn er sterke vermoedens? Hanteer dan dit stappenplan. Het stappenplan is gebaseerd op de wettelijke meldcode voor professionals. 

  • © hersteld hervormde kerk 2021