• " En hetzij dat een lid lijdt,
  zo lijden al de leden mede
  "
  1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Projecten

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Vraag een deskundige om advies

Huiselijk geweld
Jaarlijks zijn 120.000 kinderen (tussen 0-17 jaar) slachtoffer van kindermishandeling. Een onvoorstelbaar groot getal. Ruim 60% van het huislijk geweld betreft volwassenen die slachtoffer zijn van (ex-)partnergeweld. Jaarlijks zijn dat in Nederland minstens 200.000 slachtoffers. De kans is groot dat u in uw omgeving iemand ontmoet die slachtoffer is. Misschien heeft u een concrete situatie voor ogen waarin u signalen ontvangt van onveiligheid of een onderbuikgevoel heeft die u moeilijk concreet kunt maken. Onveilige situaties moeten zo snel mogelijk worden gestopt. Handelen echter is als het vastpakken van een egel: het prikt altijd. Wat kunt u doen in zo’n situatie?

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld
Stichting Schuilplaats faciliteert voor gemeenten binnen de HHK een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik.

Let op: in het laatste geval gaat het om misbruik in relaties die niet pastoraal of kerkelijk van aard zijn. Voor misbruik in kerkelijke relaties kunnen leden van de HHK terecht bij de vertrouwenspersoon in hun gemeente en/of bij Het Meldpunt, seksueel misbruik in kerkelijke relaties. Zie ook de website van de werkgroep binnen de HHK die zich hiermee bezighoudt.

De taak van de aandachtsfunctionaris omvat:

 • Het informeren over de mogelijkheden voor de aanpak van deze problematiek;
 • Bewustwording van factoren die geslotenheid bevorderen of in stand houden;
 • Advisering bij situaties van huiselijk geweld. Dit advies kan worden gevraagd door hulpvragers, maar ook familieleden, docenten, ambtsdragers, gemeenteleden, jeugdwerkers en dergelijke;
 • Advisering van seculiere organisaties die werken met reformatorische gezinnen.

Advies
De aandachtsfunctionaris geeft advies bij huiselijk geweld. Zij is er voor hulpvragers, familieleden, docenten, ambtsdragers,  gemeenteleden en  jeugdwerkers.

 • Heeft u advies nodig of een vraag  hoe om te gaan met een (probleem)situatie in uw gemeente of bredere kennissenkring?
 • Wilt u een toerustings- of informatieavond (bijvoorbeeld voor amtsdragers of jeugdwerkers) over het onderwerp organiseren? 

Schroom dan niet om contact op te nemen:  
Stichting Schuilplaats
Mirjam Naijen-van Ameijde, aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik
Telefoon: 0318-547870
E-mail: mnaijen@stichtingschuilplaats.nl

 

Webinar
Toerusting voor kerkenraden in een digitaal format.

Kerkbodebericht
Wilt u dit initiatief onder de aandacht brengen in uw kerkelijke gemeente, dan kunt u hiervoor een voorbeeldbericht kerkbodebericht downloaden.

Meldcode
Heeft u te maken met een situatie van huiselijk geweld of zijn er sterke vermoedens? Hanteer dan dit stappenplan. Het stappenplan is gebaseerd op de wettelijke meldcode voor professionals. 

 • © hersteld hervormde kerk 2024