• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over Projecten

Projecten

Wilt u weten bij welke initiatieven en projecten de generale diaconale commissie betrokken is? 

Noodhulp
Dagelijks bereiken ons berichten van rampen en oorlogsgeweld. Door de geldstromen vanuit plaatselijke gemeenten te bundelen, ontstaat de mogelijkheid om op grote schaal noodhulpprojecten te ondersteunen. De generale diaconale commissie coördineert dit en werkt hierbij samen met organisaties als Open Doors, ZOA en Woord en Daad. 

Huiselijk geweld en kindermishandeling
Vraag een deskundige om advies
Misschien heeft u een concrete situatie voor ogen waarin u signalen ontvangt van onveiligheid of een onderbuikgevoel heeft die u moeilijk concreet kunt maken. Wat te doen in zo’n situatie? Heeft u advies nodig of een vraag hoe om te gaan met een (probleem)situatie in uw gemeente of bredere kennissenkring? Neem dan contact op met een aandachtsfunctionaris van Schuilplaats voor advies. Zij zijn er voor hulpvragers, familieleden, docenten, ambtsdragers, gemeenteleden en jeugdwerkers.

Meer informatie en de contactgegevens vindt u hier.

Gastopvang
Soms is het nodig dat een kind of jongere een poosje afstand neemt van de thuissituatie door ergens anders te verblijven. Bijvoorbeeld omdat het thuis niet lekker loopt en het kind een time-out nodig heeft, omdat ouders overbelast zijn of omdat tijdelijke overbrugging naar andere jeugdhulp nodig is. Ook andere omstandigheden kunnen een reden zijn om gastopvang aan te vragen. De generale diaconale commissie heeft in samenwerking met stichting De Vluchtheuvel gastopvang opgezet. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024