• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Meer over 2023 - Malawi

2023 - Malawi

Projecten Malawi 2023

 

RPC Noodhulp cycloon Freddy Malawi (€ 54,500)
 

Aanleiding
In Malawi is al jarenlang sprake van een hongerperiode, met name in de regentijd als de nieuwe mais gezaaid is, maar nog niet geoogst kan worden. In 2023 werd dit verhevigd door de cycloon Freddy die in maart 2023 enorme regenval veroorzaakte met verwoestende gevolgen. Op sommige plekken, met name in het zuiden van Malawi, viel zo’n 700 mm regen in slechts enkele dagen tijd. Enkele honderden mensen kwamen om het leven, veel woningen zijn beschadigd of geheel verwoest en veel mensen zagen hun oogst verloren gaan.

 

Doel/doelgroep
Het gaat om gezinnen en personen binnen de Reformed Presbyterian Church of Malawi. Deze mensen wonen vooral in het zuiden van Malawi. Het ging in totaal om 3.571 zakken maismeel van 10 kg. De zakken maismeel zijn in juni 2023 verstrekt aan de slachtoffers in het zuiden van Malawi die hun huizen en oogst hebben verloren door de cycloon. Tevens zijn er 4.538 zakken maiszaad gedistribueerd in de districten Nsanje, Chikwawa en Tyolo

 

Geboden hulp
Het ging om de distributie van maïs en maiszaad, waarbij de aankoop en verdeling door de organisatie Timotheos is uitgevoerd. Het bedrag is besteed aan de aanschaf van maïs en maïszaad, het transport en vergoedingen voor de mensen die waren belast met het organiseren van de distributie. Ruim 90 % van het budget is besteed voor de aanschaf van maïs en maïszaad. De verstrekte maïs is voldoende om ruim 17.000 families te voeden voor een korte periode van 2 weken. Het is de verwachting dat het maiszaad voldoende is voor een nieuwe oogst van meer dan 45.000 zakken mais.

 

 

RPC Noodhulp cycloon Freddy Mozambique (€ 10,500)
 

Aanleiding
Mozambique is in maart 2023 net als Malawi hard getroffen door de gevolgen van de cycloon Freddy. Veel infrastructuur werd door de cycloon beschadigd, tienduizenden mensen werden dakloos. Veel mensen zagen daardoor ook hun oogst verloren gaan. Omdat vanuit de RPC in Malawi evangelisatie activiteiten worden ondernomen in Mozambique, is het initiatief genomen om ook hier op kleine schaal noodhulp te bieden.

 

Doel/doelgroep
Het gaat om gezinnen en personen binnen de kerkelijke gemeenten in Mozambique, ten zuiden van Malawi. De noodhulp is gericht op de regio rond Mutarara, een zwaar getroffen gebied gelegen tussen de rivieren Zambezi en Shire river. Al de maïsvelden in het gebied waren weggespoeld door de overstromingen. Vanwege gebrek aan maïs is het geld besteed voor de aanschaf van 500 zakken rijst van 25 kg. De zakken maïs zijn via lokale kerkleiders verdeeld.

 

Geboden hulp

Het ging hierbij om de aankoop en distributie van rijst. Het bedrag is besteed aan de aankoop van de rijst en het transport over vaak ook onverharde wegen naar de verschillende dorpen. Ook de vergoedingen voor de mensen die waren belast met het organiseren van de distributie zijn hieruit gefinancierd. Vanwege de grotere reisafstanden kon een lager percentage van de kosten (ca. 83%) ten goede komen aan de directe hulp (de aanschaf van rijst).

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024